loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກົມສື່ມວນຊົນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງເຝີກອົບຮົມຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື

ກ.ພ. 3, 2022 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

   ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2022 ນີ້. ກົມສື່ມວນຊົນ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ລົງເຝີກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ຍຸດທະສາດໃໝ່ແຫ່ງການກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຜ່ານລະບົບແອັບພິເຄຊັນຂອງມືຖື, ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ວີຊາການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕະປື. ນຳໂດຍ ທ່ານ ຂັນທະວີ ວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ສພຊ ພ້ອມຄະນະ, ຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ແສງປະດິດ ສຸດນາມສຸລີນ ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ ມີຫົວໜ້າຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານ-ວີຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຊຸດເຝີກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການຕັ້ງລະຫັດຂອງ ສພຂ, ການເຂົ້າເວັບໄຊ, ແອັບພິເຄຊັນຜ່ານລະບົບມືຖື ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ທັນກັບເຫດການ ໃນຍຸກແຫ່ງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ໃນຖານະເປັນກະບອບສຽງອັນສຳຄັນ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ), ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ແລະ ປະຊາຊົນ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

(ພາບ-ຂ່າວ:ວິນັດ ສພຂ)