ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມເສດຖະກິດການຜະລິດ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
  2. ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ແຜນການ-ສັງລວມ.

ກົມເສດຖະກິດການບໍລິການ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.
  2. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

ກົມຊັບພະນາກອນທຳມະຊາດ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.
  2. ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ເບີໂທ: 021 454735

ກົມ ເສດຖະກິດການບໍລິການ

ເບີໂທ: 021 417635

ກົມ ເສດຖະກິດການຜະລິດ

ເບີໂທ: 021 417630

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ