ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ.
  2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ກົມພັດທະນາວຽກງານສະພາ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ພັດທະນາວຽກງານສະພາ.
  2. ພະແນກ ວຽກງານການເລືອກຕັ້ງ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ເບີ​ໂທ: 021 454911

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ