ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມປ້ອງກັນຊາດ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ປ້ອງກັນຊາດ-ນັກຮົບເກົ່າ.
  2. ພະແນກ ແຜນການ-ສັງລວມ.

ກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
  2. ພະແນກ ຕິດຕາມກວດກາກົດໝາຍປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມປ້ອງກັນຊາດ

ເບີໂທ: 021 413514

ກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ເບີໂທ: 021 413508

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ