ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ

ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມວຽກງານຊົນເຜົ່າ ມີ 2 ພະແນກ:

  1. ພະແນກ ວຽກງານຊົນເຜົ່າ.
  2. ພະແນກ ວຽກງານຊົນນະບົດ.

ກົມວຽກງານສາສະໜາ ມີ 2 ພະແນກ:

  1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ.
  2. ພະແນກ ວຽກງານແນວໂຮມ-ສາສະໜາ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ ພົວພັນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ເບີໂທ: 021 417480

ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະສາດສະໜາ

ເບີໂທ: 021 413542

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ