loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການກົດໝາຍ ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລະດົມແນວຄິດໃສ່ຮ່າງຄູ່ມືການຕິດ ຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ

ສ.ຫ. 10, 2022 | SlideMobile

          ການຕິດຕາມກວດກາ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນ ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະ ນູນ, ກົດໝາຍອື່ນ ທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນຊ່ອງວ່າງ, ມີຜົນກະທົບ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້. ສະນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ສິງຫາ 2022 ກຳມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ລະດົມແນວຄິດໃສ່ ຮ່າງຄູ່ມືການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະ ທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ ໂດຍມີບັນດາ ຮອງປະທານກຳມາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຈາກສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຮ່າງຄູ່ມືການຕິດຕາມກວດກາ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກົດໝາຍ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
            ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກໂຄງການ (Westminster Foundation for Democracy).
(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ )