loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການເພິ່ງຕົນເອງ ຄືທີ່ເພິ່ງອັນຖາວອນ ແລະໝັ້ນຄົງ

ສ.ຫ. 18, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

ໂດຍ: ດັ້ນກີບເມກ
ທ້າຍທີ່ສຸດຂອງພັດທະນາ ກໍຕ້ອງຫັນມາເພິ່ງຕົນເອງ ຖ້າທຽບໃສ່ຄົນໜຶ່ງໃນການສ້າງຊີວິດ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ກໍອາດໄດ້ເພິ່ງອາໄສພີ່ນ້ອງ ຫຼື ຄົນຮູ້ຈັກອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອຊ່ວຍຊີ້ທິດ ຊ່ວຍວັດຖຸ ດັ່ງນັ້ນ,ລັກສະນະສິ່ງຂອງທີ່ຈະເພິ່ງອີງອາໄສຈາກຄົນອື່ນ ມີທັງປັນຍາ ແລະ ວັດຖຸ ຖ້າເຮົາເອື່ອຍອີງເພິ່ງວັດຖຸ ນໍາຄົນອື່ນກໍສະບາຍ ຊົມໃຊ້ເຄີຍຊິນ ຂໍຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແຕ່ຖ້າເພິ່ງທາງປັນຍາຈະເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງກວ່າ.
ສອງເສັ້ນທາງທີ່ເພິ່ງອີງອາໄສ ຍາດພີ່ນ້ອງ-ຄົນຊ່ອຍເຫລືອ ເຮົາຈະເລືອກສິ່ງໃດຫລາຍກວ່າກັນ, ພະພຸດທະເຈົ້າສອນໄວ້ແຈ້ງແລ້ວວ່າ: ອັດຕາຫິ ອັດຕະໂນນາໂຖ…ຕົນແລເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນ. ໝາຍຄວາມວ່າໃນຖານະທີ່ເປັນມະນຸດ ມີສະຕິປັນຍາ ຈະອາໄສພໍ່ແມ່ ຍາດພີ່ນ້ອງ ກໍເພິ່ງໄດ້ຊົ່ວຄາວ ເພິ່ງໄດ້ເປັນບາງຄັ້ງ ແຕ່ທີ່ເພິ່ງອັນປະເສີດຖາວອນໝັ້ນຄົງ ຄືຕ້ອງສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເປັນທີ່ເພິ່ງອັນປະເສີດ ເຮົາລອງມາວິເຄາະສອງລັກສະນະຊີວິດຄົນ; ຄົນໜຶ່ງເຄີຍຊີນກັບການຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຈົນຂີ້ຄ້ານ ບໍ່ຄິດອ່ານ ລົງມືສ້າງໂຕ ພໍໄດ້ເງິນຊັບສິນມາກໍໃຊ້ຈ່າຍ ກິນລ້ຽງປາກທ້ອງຈົນ ໝົດ; ອີກຄົນໜຶ່ງ ຂໍເພິ່ງພຽງບາງອັນຈໍາເປັນ ແຕ່ມຸ້ງຮຽນຮູ້ສຶກສາອາດຊ້າແດ່ ຍາກແດ່ ແຕ່ກໍເປັນທາງອັນປະເສີດຈະເລີນທາງປັນຍາຄວາມຮູ້, ຮູ້ຈັກສ້າງໂຕເອງ, ຮູ້ຈັກແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດຕົນເອງ ຮູ້ຈັກຕັ້ງຊີວິດ-ສ້າງຄອບຄົວ ຕັ້ງໂຕໄດ້ ຈົນກ້າວໄປສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແກ່ອະນາຄົດ ເພາະຮູ້ຈັກສ້າງວຽກ, ພັດທະນາວຽກງານ, ຮູ້ຈັກຜະລິດອາຫານ, ຮູ້ຈັກປູກຝັງລົງດິນໄວ້ກິນ ບໍ່ເພິ່ງພາການຊື້ຫລາຍ ແຕ່ເພິ່ງການສ້າງເອົາເອງ.
ສັງລວມເບິ່ງ ສອງລັກສະນະຊີວິດອັນໃດຈະດີກ່ວາກັນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຈະໃຊ້ວິທີສອນລູກແບບໃດກໍເລືອກຕາມໃຈ ເຊິ່ງບໍ່ຕ່າງກັບຊາດໃດໜຶ່ງຈະພັດທະນາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເຮົາຈະສ້າງພັດທະນາແບບໃດ? ຖ້າມຸ້ງແຕ່ຄ່ານິຍົມ ຕິແຕ່ໝວກ ແຕ່ບໍ່ປັບຕັດຜົມໃຫ້ເຂົ້າກັບໝວກນັ້ນຍາກ; ເຂັ້ມແຂງສ້າງຕົນເອງມີເງິນຄໍາ ລຸງປ້າຈິ່ງວ່າຫລານ.