loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຮ່ວມມືສາກົນ

ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ

9

ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ

9

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

9

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ

9

ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດ

ການພົວພັນລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ

9

ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະສະພາຕ່າງປະເທດ

9

ການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ

9

ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຕ່າງປະເທດ

9

ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ

ການພົວພັນອົງການລັດຖະສະພາສາກົນ

9

ການຮ່ວມມືກັບອົງການລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

9

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ

9

ກອງປະຊຸມສາກົນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເປັນເຈົ້າພາບ

9

ສັດຕະຍາບັນ