ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຮ່ວມມືກັບອົງການລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ