loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະສະພາຕ່າງປະເທດ

ການພົວພັນລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ

     ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ກັບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ລັດຖະສະພາປະເທດເພື່ອນມິດ ບົນພື້ນຖານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມທັງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ກັບ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ລົງນາມ ໃນກອບສອງຝ່າຍ ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍ່ຄື ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ.