loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຕີຄວາມໝາຍໃນການສ້າງພະທາດຫຼວງ

​ພ.ຈ. 15, 2022 | SlideMobile, ສ້າງສັນສັງຄົມ

ດັ້ນກີບເມກ
​ ເມື່ອເວົ້າເຖິງພະທາດຫຼວງ ມີຜູ້ຕັ້ງບັນຫາອະທິບາຍການສ້າງພະທາດຍັງແບບຄຸມເຄືອ; ຜູ້ຂຽນຂໍມີຄໍາເຫັນວ່າ: ການສ້າງພະທາດຫຼວງວຽງຈັນອາດມີຫຼາຍທັດສະນະແງ່ມູມຂອງຜູ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ສ່ວນຕົວເຂົ້າໃຈວ່າ: ການສ້າງພະທາດຫຼວງຂອງເຈົ້າໄຊເສດຖານັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມຸ່ງໝາຍໃຫ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງຊາດລວມເອົາດວງໃຈສາມັກຄີທົ່ວປະເທດ ແຕ່ມັນຍັງກິນຄວາມໝາຍໃນການນໍາເອົາຫຼັກສິນທໍາໃນສາສະໜາມາສື່ສານ ເພື່ອຢາກໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເຂົ້າໃຈຖືກຕ້ອງ.
​ ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກຕົວຢ່າງ: ວັດຖຸທີ່ຕາເຮົາເບິ່ງເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍຄື: ທາດນ້ອຍ 30 ໜ່ວຍອ້ອມທາດໜ່ວຍໃຫຍ່ຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນມີຈຸດມຸ່ງໝາຍ ເພື່ອສື່ສານເຖິງປາລະມີ 30 ຄື ຂະຫຍາຍອອກມາຈາກປາລະມີ 10 ປະການ ເພາະແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄື: ຕົ້ນ, ກາງ, ປາຍ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກແກ່ຜູ້ມີກໍາລັງສະຕິປັນຍາ ນໍາໄປປະຕິບັດຕ່າງກັນ ໄດ້ສະດວກງ່າຍຂຶ້ນ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອົາສື່ສັນຍາລັກທາງສິນທໍາມາເປັນສິ່ງສະແດງອອກອ້ອມທາດອົງໃຫຍ່ ເພາະມີຫຼັກການທີ່ເປັນຄຸນນະທໍາສອນໄວ້ວ່າຄົນເຮົາຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໄດ້ ຍ່ອມຕ້ອງມີ ຫຼື ປະຕິບັດຜ່ານຄຸນນະທໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
​ ປາລະມີ 10 ປະການນັ້ນມີຄື: 1. ທານະປາລະມີ ເປັນແນວທາງຂັ້ນຕົ້ນສອນໃຫ້ມະນຸດກັບມະນຸດ ຮູ້ຈັກໃຫ້ແບ່ງປັນຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ, ສອນໃຫ້ໃຈກວ້າງເສຍສະຫຼະ; 2. ສີລະປາລະມີ ຄືຄົນເຮົາຈະສໍາເລັດ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັກສາລະບຽບກົດໝາຍໄດ້; 3. ເນດທໍາມະປາລະມີ ຄືການຮູ້ຈັກການປະຕິບັດໃນກາມ ເຊິ່ງແປຕາມໂຕວ່າ ການອອກຈາກກາມ; 4. ປັນຍາປາລະມີ ຄືຄົນໃດຈະສໍາເລັດເປົ້າໝາຍໄດ້ ຍ່ອມຕ້ອງມີປັນຍາຄວາມຮູ້; 5. ວິຣິຍະປາລະມີ ຄືຕ້ອງມີຄວາມພຽນປະກອບ; 6. ຂັນຕິປາລະມີ ຄືການອົດທົນສູ້ວຽກຕໍ່ສູ້ກັບອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ; 7. ສັດຈະປາລະມີ ຄືຄົນຈະບັນລຸວຽກງານຕ້ອງຖືສັດຈະ; 8. ອະທິຖານນະປາລະມີ ຄືການຕັ້ງໃຈໝັ້ນແນ້ວແນ່ຕໍ່ໜ້າທີ່-ອາຊີບ; 9. ເມດຕາປາລະມີ ສອນໃຫ້ໃຈກວ້າງເມດຕາຕໍ່ຄົນອື່ນ; 10. ອຸເບກຂາປາລະມີ ຄືການຊອມເບິ່ງ-ພິຈາລະນາຮອບຄອບດ້ວຍສະຕິປັນຍາ….
ຜູ້ຂຽນນໍາມາສະເໜີບາງສ່ວນຂ້າງເທິງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານລອງສຶກສານໍາກັນເບິ່ງ ອັນໃດມັນງ່າຍໃຊ້ໄດ້ມີປະໂຫຍດເປັນວິທະຍາສາດ ດີກວ່າຈະໄປງົມຫາຜີຟ້າຜີແຖນ!