loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຍົກສູງບົດບາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ທາງດ້ານກົດໝາຍ

ມ.ຖ. 25, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເປັນການທົບທວນຄືນທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບບົດບາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.ສະນັ້ນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ມີນາ 2022 ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ຮ່ວມກັບກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ ການຍົກສູງບົດບາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ກໍາມການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ​ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫວງນໍ້າທາ,​ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ,​ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ,​ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບນ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ເມືອງວັງວຽງ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍລັດຖະກອນວິຊາການ ຈາກກໍາມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ທ່ານ ຍິງ 14 ທ່ານ.
        ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ທັກສະໃນການປະກອບຄໍາເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ; ການຍົກສູງບົດບາດແມ່ຍິງລາວ ໃນຕໍາແໜ່ງນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ການຍົກສູງສິດທິ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານກົດໝາຍ ຢູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.
            ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບການຍົກສູງບົດບາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຫາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານສຶກສາອົບຮົມເປັນກົກ, ເອົາເສດຖະກິດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເປັນການຕັດສິນ ແລະ ເອົາການປະຕິບັດກົດໝາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບອັນແທ້ຈິງ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກດ້ານ ແນໃສ່ລົບລ້າງທຸກການກະທໍາທີ່ເປັນການຈໍາແນກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ແກ້ໄຂຮີດຄອງປະເພນີອັນຫລ້າຫລັງ, ຍໍ້ທໍ້ໃນບັນດາຄອບຄົວຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ກົດປະເພນີ, ຮີດຄອງທີ່ເປັນສະຕິສັງຄົມຂອງກຸ່ມເຜົ່າຕ່າງໆ ໂດຍໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ, ຊອກທຸກວິທີການ, ຊອກຄົ້ນທຸກທ່າແຮງ ເພື່ອນໍາເອົາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ລົງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງທົ່ວເຖງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທຸກທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ຈິດຕະສາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ, ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບກັບທີ່ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນພາບໄດ້ເຖງຄວາມສໍາຄັນ, ຄວາມຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ.
          ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກໂຄງການມູນນິທິ ເວດມິນສເຕີ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ (WFD) ສົມທົບກັບງົບປະມານຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)