loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2023

ທ.ວ. 6, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2022 ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2023 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າດໍາເນີນໄປໄດ້ໃນລະດັບດີພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງມີຕົວຊີ້ບອກຂອງແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄາດວ່າບາງຕົວຊີ້ບອກຈະບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ເນື່ອງຈາກສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນສືບຕໍ່ຜັນແປຢ່າງສັບສົນ. ໃນນີ້ ລວມທັງສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງບາງປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຖົດຖອຍລົງ.
ສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ (ມີທັງໝົດ 29 ຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ 22 ຕົວຊີ້ບອກ) ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ GDP ບັນລຸໄດ້ 4,2% ແລະ ໝົດປີຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ 4,4% (ແຜນການ 4,5%). ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 2,9% ກວມ 17,5% ຂອງ GDP, ອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,4% ກວມ 34,1% ຂອງ GDP, ການບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,9% ກວມ 37,1% ຂອງ GDP ແລະ ພາສີອາກອນ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,2% ກວມ 11,3% ຂອງ GDP.
ສໍາລັບ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸໄດ້ 1.841 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການ: 2.503 ໂດລາສະຫະລັດ), GNI ຕໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸໄດ້ 1.729 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການ: 2.358 ໂດລາ). ສຳລັບຂະແໜງການທີ່ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.
ອັນພົ້ນເດັ່ນ ນັບແຕ່ເປີດປະເທດແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 644.756 ຄົນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການນີ້ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ (7-8%).
ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ດ້ານງົບປະມານ ມີ 6 ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ 4 ຕົວຊີ້ບອກ: ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 18/ນຍ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ສາມາດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໄດ້ 24.240 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 76,72% ຂອງແຜນການ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 49,45%; ສຳລັບຕົວເລກໄລຍະ 11 ເດືອນ ລາຍຮັບປະຕິບັດໄດ້ 28.455 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 90,06% ຂອງແຜນການ ເຊິ່ງໃນນີ້ ລາຍຮັບພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ 26.655 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 92,03% ຂອງແຜນການ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 29% ຫຼື ເປັນເງິນເທົ່າກັບ 5.980 ຕື້ກີບ ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີຈະປະຕິບັດໄດ້ 32.447 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 102,7% ຂອງແຜນການ.
ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໄລຍະ 9 ເດືອນ ປະຕິບັດໄດ້ 20.773 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 59,88% ຂອງແຜນການ, ສໍາລັບຕົວເລກ ໄລຍະ 11 ເດືອນ ປະຕິບັດໄດ້ 25.694 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 72,56% ຂອງແຜນການ ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີຈະບໍ່ໃຫ້ເກີນ 34.553 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,60% ຂອງແຜນການ. ການຂາດດຸນງົບປະມານໝົດປີ ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 2.106 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0,99% ຂອງ GDP ຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດໄວ້.
ດຸນການຊຳລະຕ່າງປະເທດ (ມີທັງໝົດ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນທັງ 2 ຕົວຊີ້ບອກ): ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ເກີນດຸນ ປະມານ 911 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີ ຈະເກີນດຸນປະມານ 1.199 ລ້ານໂດລາ, ແຕ່ການນຳເຂົ້າເງິນຕາ ທີ່ຜ່ານລະບົບທະນາຄານແມ່ນຍັງບໍ່ສູງ (ປະມານ 33% ຂອງມູນຄ່າສົ່ງອອກ). ສຳລັບກະແສນຳເຂົ້າທຶນຈາກການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ມີມູນຄ່າພຽງ 2.599,32 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 167,69 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງ ແມ່ນທຶນໃນຮູບແບບວັດຖຸ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບທະນາຄານ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ເຖິງວ່າລະດັບຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກຸ້ມການນຳເຂົ້າບໍ່ຫຼຸດ 3 ເດືອນ.
15. ສຳລັບການລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມ (ມີທັງໝົດ 5 ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນມີ 4 ຕົວຊີ້ບອກ): ເຖິງຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຕ່າງໆ, ແຕ່ການລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມກໍຍັງມີຄວາມຟົດຟື້ນດີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 46.893,35 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 106,7% ຂອງແຜນການ (43.950 ຕື້ກີບ). ໃນນີ້, ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດ ໄດ້ອະນຸມັດກວດຜ່ານເບີກຈ່າຍ ຈາກຂະແໜງແຜນການ ຈຳນວນ 3.515 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89% ຂອງແຜນການ ແລະ ເບີກຈ່າຍຕົວຈິງຜ່ານກະຊວງການເງິນ ຈຳນວນ 2.085 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 53% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 3.950 ຕື້ກີບ).
ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ປະຕິບັດໄດ້ 6.255,96 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 92,7% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ: 6.750 ຕື້ກີບ) ແລະ ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 37.122,39 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 126,2% ຂອງແຜນການ (ໄດ້ມີທຶນນຳເຂົ້າຕົວຈິງທັງໝົດ 29.420 ຕື້ກີບ) ແລະ ດ້ານເງິນຕາ ມີ 7 ຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸແຜນພຽງ 4 ຕົວຊີ້ບອກ.
ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ມີທັງໝົດ 15 ຕົວຊີ້ບອກ): ມີ 7 ຕົວຊີ້ບອກທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ມີ 8 ຕົວຊີ້ບອກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸໄດ້, ໃນນີ້ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງແມ່ນການປະລະການຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ປາຍ, ອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນໃນແຕ່ລະລະດັບເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ບາງບ່ອນຂາດຄູສອນ.
ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ມີທັງໝົດ 11 ຕົວຊີ້ບອກ: ມີ 7 ຕົວຊີ້ບອກຄາດວ່າຈະບັນລຸຕາມແຜນ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມີ 4 ຕົວຊີ້ບອກແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ອັດຕາການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສັກຢາ ແລະ ສຸຂະນາໄມ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງມີອັດຕາສ່ວນຕ່ຳ ແລະ ອື່ນໆ.
ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ມີ 12 ຕົວຊີ້ບອກ): ມີ 9 ຕົວຊີ້ບອກຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ມີ 3 ຕົວຊີ້ບອກ ຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ, ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນການຕອບສະໜອງທາງດ້ານທຶນຮອນບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທ່ວງທັນກັບເວລາ, ທັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ມີ 9 ຕົວຊີ້ບອກ): 7 ຕົວຊີ້ບອກ ຄາດວ່າສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ;
ເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ (ມີ 8 ຕົວຊີ້ບອກ) 6 ຕົວຊີ້ບອກຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ 2 ຕົວຊີ້ບອກຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸແຜນ;
ເປົ້າໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ວຽກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດມີທັງໝົດ 8 ຕົວຊີ້ບອກ, ໃນນີ້ 6 ຕົວຊີ້ບອກສາມາດບັນລຸຕາມແຜນກຳນົດໄວ້ ແລະ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ.