loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ກ.ຍ. 14, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ, ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງ, ບັນດາຄະນະກົມຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຈຳນວນໜຶ່ງ.
ຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍການປະສານງານ, ການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວາລະ 2030 ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ການສະເໜີກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປລາວ; ການສະເໜີກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປລາວ ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ພ້ອມກັນສົນທະນາ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນສະຫຼຸບ ແລະ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມວ່າ:ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນຕົວຈິງມາປະກອບຄຳເຫັນ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ. ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ທັນສາມາດບັນລຸໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂົງເຂດ ສຶກສາ, ສາທາ; ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຜ່ານໂຄງການແຂ່ງຂັນການເວົ້າ ແລະ ສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ; ການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການລາຍງານ, ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ; ຄວາມຕ້ອງການທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ເພື່ອສຸມໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມແຜນການ.
ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໝາກຜົນລວມຂອງສອງພາກສ່ວນ ກໍຄືສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມແລ້ວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມ ໄປລາຍງານຕໍ່ຄະນະນຳຂອງຕົນ ເພື່ອໄປປັບໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົ້ນຄວ້າບັນດາຕົວຊີ້ບອກ ຜ່ານການບັນທຶກ ແລະ ເຊື່ອມສານຕົວເລກສະຖິຕິ ເນື້ອໃນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ໄປຕາມໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອີງໃສ່ທິດທາງລວມຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຮ່ວມກັນໃນຕໍ່ໜ້າ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົງທະນູຄໍາ ພິພັດເສລີ)