loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກະກຽມປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການທາບທາມ ປັບປຸງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ

ມ.ສ. 5, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ການກະກຽມ ແລະ ການດຳເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ; ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາພາ-ຊີ້ນຳ ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການທາບທາມກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2023 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອກະກຽມການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການທາບທາມ ປັບປຸງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາທ່ານປະທານ-ຮອງປະທານກຳມາທິການ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ແຜນການຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ; ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ; ແຜນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການທາບທາມກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ; ລາຍງານບົດຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງແກ່ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປັບປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ.
ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະປັບປຸງຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ເຊິ່ງບັນຫາລວມຂອງການປັບປຸງກົດໝາຍ 4 ສະບັບດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄວນປັບປຸງເປັນກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ແຕ່ຖ້າຈະປັບປຸງຄືດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແຕ່ລະມາດຕາ ເກີນກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້ນ, ຖ້າຫຼຸດ ຈະເປັນການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳສະບັບປັບປຸງ ປີ 2021.