loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ມະຕິຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາໂຄງການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຂຽນໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ມ.ສ. 27, 2022 | ເຂດ 13 ສະ​ຫວັນນະເຂດ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໝົດທຸກດ້ານ ລວມທັງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອເຮັດວຽກງານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງລຽນຕິດ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ມະຕິຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາໂຄງການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຂຽນໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ນາງ ພູທອນ  ແກ້ວພູວົງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄງການ, ບັນທ່ານປະທານຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຂະແໝງ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນສະພາເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບົວລົມ ອິນທີທະວົງ ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຜ່ານມະຕິຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາໂຄງການ, ພ້ອມທັງ ບັນລະຍາຍຂັ້ນຕອນການຂຽນໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນເຊິ່ງປະກອບມີ: ທິດສະດີເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໂຄງປະກອບຂອງໂຄງການ, ຫຼັກການຂຽນໂຄງການທີ່ດີ, ຂັ້ນຕອນການຂຽນ, ວິທີການດຳເນີນການ, ໄລຍະເວລາດຳເນີນໂຄງການ, ງົບປະມານໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ, ການປະເມີນຜົນໂຄງການ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານວິຊາການ ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຊຸມໃສ່ການຂຽນບົດໂຄງການຂໍທຶນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.