loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ຂອງ ທ່ານ ຮອງປະທານ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6

ມ.ຖ. 24, 2022 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລກທີ 15 /ຄປຈ, ລົງວັນທີ 03 ທັນວາ 2021 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້.ສະນັ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ມີນາ 2022 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍ່ຄືຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນນາມເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເປັນອົງການສູງສຸດແຫ່ງອຳນາດລັດ, ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ຕົກລົງບັນຫາຟື້ນຖານສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບການປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາອົງການລັດຂັ້ນຕ່າງໆ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ເຊື້ອເຊີນເອົາບັນດາ ທ່ານຕາງໜ້າຈາກ ອົງການກວດສອບ ປະຈຳພາກເໜືອ, ທະນະຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ, ພະແນກການທີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິ, ວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ລວມທັງໝົດ 12 ພາກສ່ວນ.   ເພື່ອມາເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ແລະເຜີຍແຜ່ໂດຍ  ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ6, ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທັງເປັນປະທານ ຄະນະກຳມະການ ເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ປະທານ, ຮອງປະທານອົງການ; ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ; ຜູ້ອຳນວຍການ; ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ພາກສ່ວນລະ 5 ທ່ານ, ລວມທັງໝົດມີ 57ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ.

ໃນໂອກາດການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ນຳເອົາເອກະສານກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍ  2 ວາລະແຫ່ງຊາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕື່ມອີກ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕິດພັນກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ນັບມື້ນັບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສັກສິດ.                                                                      

               24 ມີນາ 2022           

           ຂ່າວ ແລະ ພາບ: ວິສະນຸ ເພັດສຸພັນ