loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ສຳພາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານເພດຍິງ .

ສ.ຫ. 11, 2023 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

           ໂດຍອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 453/ຫກ, ລົງວັນທີ 3 ສິງຫາ 2023, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2023 ທີ່ສຳນັກງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທ່ານ ນາງ ກ້ອນແກ້ວ ຫຼວງໄຊມຸງຄຸນ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະທານຄະນະກຳມະການ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພດຍິງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ການໃຫ້ສຳພາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານເພດຍິງ ທາງດ້ານທັກການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ການສື່ສານ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງນຳຄະນະທີມງານສຳພາດໂດຍ ອຈ. ປອ ຈຳປາທອງ ໂພຈັນທິລາດ ຊ່ຽວຊານດ້ານເພດພາວະ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສູນເພດພາວະສຶກສາ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
  ຈຸດປະສົງຄັ້ງນີ້: ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສຳລັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານເພດຍິງທາງດ້ານທັກສະການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ການສື່ສານ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງ. ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຫຼຶ CEGGA ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການວາງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານເພດຍິງທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານແຜນງານ CEGGA ໄລຍະ II.
ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນງານເຊກາກະລຸນາຕິດຕາມທາງເວັບໄຊສ
+2
ดูข้อมูลเชิงลึก
โปรโมทโพสต์
<img class=”x16dsc37″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
ความรู้สึกทั้งหมด

35