loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຮ່າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ

ກ.ພ. 27, 2024 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ກຸມພາ 2024 ນີ້, ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ປັນຍາສັກ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສອງກອງບັນຊາການ ປກຊ-ປກສ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານການສ້າງຮ່າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ປະທານກອງປະຊຸມມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ການຈັດຊຸດອົບຮົມແມ່ນການສ້າງແຜນກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງນິຕິກຳ ມີຄຸນນະພາບ, ຮັດກຸມ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ, ເປັນເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມ, ມີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປ ຫຼື ມີຜົນບັງຄັບສະເພາະ, ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການຂຽນ ຈົນຮອດການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນິຕິກຳ.
ບັນດາບົດຮຽນທີ່ນຳມາຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີ 5 ເນື້ອໃນຄື: ຄວາມຮຸ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງນີ້ຕິກຳ, ແຜນການສ້າງນິຕິກຳຂັ້ນແຂວງ, ການສ້າງຮ່າງນິຕິກຳຂັ້ນແຂວງ, ການພິຈາລະນາຮ່າງນິຕິກຳຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ການປະກາດນໍາໃຊ້, ຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ໂດຍກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພ້ອມນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ.
ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.