loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 205/ລບ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃຫ້ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022

​ພ.ຈ. 18, 2022 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 205/ລບ  ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃຫ້ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ນາງຈັນທະຄອນ ສີອໍາພອນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທ່ານຄະນະກໍາມະການ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ, ເລຂາທິການ, ຮອງເລຂາທິການ,ຫົວໜ້າຂະແໜງ,ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ດໍາລັດເລກທີ 205/ລບ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານສໍາຄັນຄື: ແຈ້ງການ ເລກທີ 2613/ກງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ງວດ 04 ປີ 2022, ເອກະສານທັກສະໃນການປະກອບຄໍາເຫັນໃນກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເອກະສານທັກສະໃນການລົງເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ແລະ ສະໄໜວິສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຈາກ ທາ່ນ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກບາງດ້ານຄື: ການປະຍັດແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າສິ້ນເປືອງໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ, ແຫຼ່ງທຶນ, ຊັບສິນ, ແຮງງານ, ເວລາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ທີມີຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດ ໃຫ້ມີປະສິດທີຜົນສູງສຸດ, ການຕ້ານການຟຸມເຟືອຍແມ່ນການປຸກຈິດສໍານຶກໃນການສ້າງແມ່ນ, ປະຕິບັດລາຍຈາ່ຍງົບປະມານຂອງລັດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ ສັງຄົມ.