loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກັບສານ ແລະ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ

ຕ.ລ. 12, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃນຮູບແບບວິດີໂອທາງໄກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ​ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຮ່ວມກັນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ ແລະ ຮີບດ່ວນທີ່ເກີດໃນສັງຄົມ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງການລັດຂັ້ນຕ່າງໆ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ປະທານຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ໄປຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາເຄິ່ງມື້ ແຕ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ ລ້ວນແຕ່ເປັນວຽກງານມີຄວາມສໍາຄັນ ຕິດພັນກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສະນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສານປະຊາຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາເຫັນ, ພິຈາລະນາດ້ວຍເຫດດ້ວຍຜົນ ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງຊາດ, ຂອງປະຊາຊົນເປັນສໍາຄັນສຸດ ທັງນີ້, ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ມີບາດກ້າວຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານຄະນະນໍາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຄະນະນໍາຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງໄດ້ເຊີດຊູຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້້ອໃນທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື 2 ຫົວຂໍ້ຄື: ການດໍາເນີນຄະດີ 3 ຂັ້ນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 90 ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2015, ລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 012/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017 ວ່າດ້ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນອຸທອນຂອງສານປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 012/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017 ກ່ຽວກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບການປະຕິບັດສິດສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ ແລະ ການປະຕິບັດພາລະບາດຕິດຕາມກວດກາຕາມມາດຕາ 390 ຂອງປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ ສະບັບປີ 2017 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສິດກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການສັ່ງຟ້ອງ, ການອອກຄໍາສັ່ງ, ຄໍາຊີ້ຂາດ, ຄໍາຕັດສິນ, ຄໍາພິພາກສາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

(ສອນສັກ)