loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ ຂອງ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II.

ກ.ຍ. 8, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2022 ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສາມັນປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນຄໍາມ່ວນ.

ພາຍຫຼັງ ປະທານ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ-ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຕ່ລະບັນຫາສຳຄັນດັ່ງນີ້: ຮ່າງບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະຈໍາເດືອນ 8 ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາເດືອນ 9 ປີ 2022; ຮ່າງແຜນການການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II; ຮ່າງແຜນການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນແຂວງກວາງບິ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງມາພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ປະຈໍາປີ 2022; ຮ່າງບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄລຍະສອງກອງປະຊຸມ ແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2-3 ແລະ ທິດທາງຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ4 ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການປັບປຸງ ຮ່າງບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມກວດກາໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ; ບົດລາຍງານຜົນການປັບປຸງຮ່າງ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ຈໍານວນ 4 ສະບັບ; ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ-ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່ຈະສັງລວມສົ່ງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ; ຄົ້ນຄວ້າ-ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ-ພິຈາລະນາ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ; ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ-ພິຈາລະນາການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ຄື: ໜັງສືສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຂດ 1, ເຂດ 2 ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ; ໜັງສືສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບການສະເໜີດັດແກ້ມູນຄ່າເພີ້ມ ໂຄງການແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນ 3 ໂຄງການພັດທະນາທົ່ງຮາບເຊບັ້ງໄຟ ໄລຍະ 2 ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ; ໜັງສືສະເໜີຂອງອົງການຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ; ຈາກນັ້ນ ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ ໃສ່ບັນດາບົດລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ນໍາມາລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕົກລົງບັນຫາທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດລວມມາສູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ