loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ໄຂຂື້ນໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023 ນີ້.

ສ.ຫ. 18, 2023 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

     
      ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 82/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 18/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2023 ວ່າດ້ວຍການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ສະບັບເລກທີ 237/ຄປຈ.ສພຂ, ລົງວັນທີ 09 ສິງຫາ 2023 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ຊຸດທີ II . ທ່ານ ສະເຫຼີມສັກ ແກ້ວຈັນທະລາ ກຳມະການຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ກອງປະຊຸມ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023 ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ວ່າ: ຂໍເຊີນຊວນ ບັນດາທ່ານ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ກະສິກອນ-ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່-ພີ່ນ້ອງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕິດຕາມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານ ວັນທີ 22 ສິງຫາ ແລະ ຈະດໍາເນີນໄປເຖິງວັນເສົາ, ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2023 ທີ່ສະໂມສອນ 21 ມີນາ ຂອງແຂວງ (ຫຼັກ 4), ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມທັງໝົດ 4 ວັນເຄິ່ງ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານ ຂອງແຂວງ ດັ່ງນີ້:
1. ວຽກງານ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ.
1) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບສະພາບພົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;
2) ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;
3)ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;
2. ວຽກງານ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ.
1) ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023;
2)ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023.
3. ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຂັ້ນແຂວງ.
– ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023; ແລະ ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
4. ວຽກງານການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງແຂວງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ການສ້າງ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈໍານວນ 3 ສະບັບຄື: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ່ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນທາງຫຼວງ;ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານ.
5. ການປະເມີນ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ (2021ຫາ2025) ຂອງບຸກຄະລາກອນດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ເປົ້າໝາຍຄື: 1) ບຸກຄະລາກອນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 12 ທ່ານ ເຊິ່ງລວມມີ ປະທານ-ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ປະທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເລຂາທີການ-ຮອງເລຂາທິການ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; 2) ບຸກຄະລາກອນ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈໍານວນ 22 ທ່ານ ເຊິ່ງລວມມີ ເຈົ້າແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ສອງກອງບັນຊາການ; 3) ບຸກຄະລາກອນ ຂອງອົງການຕຸລາການ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 6 ທ່ານ ເຊິ່ງມີ ປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ປະທານສານປະຊາຊົນເຂດ 2, ສໍາລັບປະທານສານປະຊາຊົນເຂດ 1, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຂດ 1 ເຂດ 2 ລວມເປັນ 3 ທ່ານ ອາຍຸການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຍັງບໍ່ທັນເຖິງໜຶ່ງປີ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກປະເມີນ; 4) ບຸກຄະລາກອນ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ເຊິ່ງແມ່ນເຈົ້າເມືອງພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈໍານວນ 10 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນຊຸດທີ II ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມ ຈໍານວນ 9 ສະບັບຄື: 1) ມະຕິຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ 2 ສະບັບ; 2) ມະຕິຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 2 ສະບັບ; 3) ມະຕິຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ 1ສະບັບ, ຮ່າງມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບຸກຄະລາກອນ 1 ສະບັບ; 4) ມະຕິຮັບຮອງເອົາຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 3 ສະບັບ.
ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ: ບັນດາທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໄປຍັງສາຍດ່ວນຂອງກອງປະຊຸມທາງໝາຍເລກໂທລະສັບ 051 156 ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ ( ອາລີ )