loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ ຊ່ວຍວຽກສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 6 ເມືອງເໜືອ ແລະ ພະນັກງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຢູ່ເມືອງນໍ້າບາກ.

ພ.ພ. 24, 2022 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

      ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນ ຂອງແຂວງ, ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາອົງການລັດຂັ້ນແຂວງ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 18-20 ພຶດສະພາ 2022 ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຶ່ງເຫັນດີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແຜນງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີການນຳຂັ້ນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເມືອງ, ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຈໍານວນ 75 ທ່ານ, ຍິງ 15 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງທີ່ປະຈໍາແຂວງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງນ້ຳບາກ, ເມືອງໂພນທອງ, ເມືອງວຽງຄຳ, ເມືອງງອຍ, ເມືອງປາກອູ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງປະກອບມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: 1) ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, 2) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ, 3) ການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບ-ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, 4) ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງ, 5) ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານ, 6) ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ຂອງຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ໃຫ້ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆ ພ້ອມທັງມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິງກັນ ແລະ ກັນຕື່ມອີກ.


ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແນະນໍາການກະກຽມບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ, ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການສະຫຼຸບລາຍງານ ໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຂ່າວ ແລະ ພາບ ນາງ ຄໍາຫຼ້າ ພອນພິລາ