loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຂິດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເປັນເສນາທິການ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ

ກ.ຍ. 6, 2022 | ເຂດ 15 ຈຳ​ປາ​ສັກ

ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ສົມທົບກັບ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ຍົກລະດັບຂິດຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເປັນເສນາທິການ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ມີບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຕ່າງໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດ, ບັນດາທ່ານນັກວິທະຍາກອນ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນນັກສໍາມະນາກອນ ຈາກບັນດາເຂດເລືອກຕັ້ງ 9 ເມືອງ, 1 ນະຄອນ ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ 3 ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບວຽກງານການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຂອງຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ຈະໄດ້ດໍາເນີນ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ໂດຍກອງປະຊຸມ, ຈະໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດຮຽນຈາກບັນດາທ່ານນັກວິທະຍາກອນ ແລະ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 7 ຫົວຂໍ້ ເປັນຕົ້ນ:

ຫົວຂໍ້ທີ 1: ການຕິດຕາມກວດກາແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

ຫົວຂໍ້ທີ 2: ກົນໄກ ແລະ ວິທີການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ, ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ຂອງຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ;

ຫົວຂໍ້ທີ 3: ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ;

ຫົວຂໍ້ທີ 4: ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ການແກໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ຄໍາສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ;

ຫົວຂໍ້ທີ 5: ທັກສະການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ;

ຫົວຂໍ້ທີ 6: ການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ;

ຫົວຂໍ້ທີ 7: ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ-ນະຄອນ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ ປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານ ນັກສໍາມະນາກອນທຸກທ່ານ ຈົ່ງໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຸມສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນໍາສະເໜີບົດຮຽນຂອງວິທະຍາກອນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້. ພ້ອມທັງ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສົນທະນາ, ຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ