loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືແຜນສະເໜີກິດຈະກໍາໂຄງການແຜນງານເຊກາ (ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າ) ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ

​ກ.ກ. 12, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືແຜນສະເໜີກິດຈະກໍາໂຄງການແຜນງານເຊກາ (ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າ) ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີໂດຍການເປັນປະທານຂອງທານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຄງການຊ່ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ມີບັນດາທ່ານນັກວິທະຍາກອນ ແລະ ກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອກວດກາຄືນແຜນສະເໜີຈັດກິດຈະກໍາກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຮັບຟັງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ລາຍງານແຜນສະເໜີຈັດກິດຈະກໍາກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ. ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ແຜນສະເໜີຈັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາໜ້າວຽກໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລດຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ