loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ (NCDs) ແລະ ວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ເກີດຈາກ NCDs

ທ.ວ. 19, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-19 ທັນວາ 2023, ທ່ານ ປອ. ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ“ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ (NCDs) ແລະວິທີຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ເກີດຈາກ NCDs ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ; ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຄະນະຜູ້ແທນຈາກສະມາຊິກສະພາສູງ ແລະສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຈົ້າແຂວງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງໝົດ 240 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍເນີນໄປພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ (NCDs) ແລະ ວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ເກີດຈາກ NCDs” ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອລົງເລິກປຶກສາຫາລືທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຕໍ່ກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການນຳລະດັບຊາດໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານບັນດາຂະແໜງການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ NDCs 2018-2027; ເພື່ອແລກປ່ຽນປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະປະສົບການໃນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂອບກົດໝາຍໃນການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ໃນກໍາປູເຈຍ ແລະຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນຈາກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະບັນດາຜົນສໍາເລັດຈາກລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນ; ເພື່ອແບ່ງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ NCDs ໂດຍສະເພາະກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງໃນຕໍ່ໜ້າ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງໄດ້ມີການສົນທະນາ, ຮັບຟັງ ແລະແລກປ່ຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານມົນລະພິດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານສຸຂະພາບໃນສະພາບການຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ, ຮັບຟັງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ (ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະໂອກາດ) ແລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນການຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງວ່າງທາງເພດທີ່ເກີດຈາກ NCDs ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ.
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ປອ. ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ກໍໄດ້ຮ່ວມປະກອບຄໍາເຫັນໃນຫົວຂໍ້: “ການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ (NCDs) ແລະວິ ທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍທີ່ເກີດຈາກ NCDs” ຊຶ່ງທ່ານປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ໄດ້ກ່າວເຖິງການປັບປຸງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ໃນ ສປປລາວ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍໄດ້ມີການນຳໃຊ້ກົນໄກ ແລະຂໍ້ລິເລີ່ມໃໝ່ໆໃນການປິ່ນປົວ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ສາມາດສະໜອງການປິ່ນປົວ ແລະຮັກສາໄດ້ທົ່ວເຖິງ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ (NCDs), ກວດກາຄືນບັນດາກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ໃນ ສປປລາວ, ທົບທວນຄູ່ມືການປິ່ນປົວກ່ຽວກັບ NCDs, ປັບປຸງລະບົບສຸຂະພາບສໍາລັບ NCDs ແລະການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຄວບຄຸມ ແລະທົ່ວເຖິງກວ່າເກົ່າ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານກໍຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະສະໜັບສະໜູນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບ NCDs ແລະເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມຢ່າງເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບປັດໃຈສ່ຽງ ແລະການປ້ອງກັນພະ ຍາດ NCDs.