loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລະກອນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ.

ສ.ຫ. 21, 2023 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຫາ 18 ສິງຫາ 2023 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລະກອນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ລໍາໄມ ກູດລາວົງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົາຮ່ວມມີບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະເມີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ລໍາໄມ ກູດລາວົງໄດ້ຂື້ນຜ່ານມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລະກອນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ເຊິ່ງບຸກຄະລະກອນທີ່ຖຶກປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຜູ້ທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ມີດັ່ງນີ້:

  1. ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ມີຈໍານວນ 10 ທ່ານ; 2. ອົງການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ ມີຈໍານວນ 14 ທ່ານ; 3. ເຈົ້າເມືອງ 11 ເມືອງ ມີຈໍານວນ 11 ທ່ານ; 4.ອົງການຕຸລາການ ມີຈໍານວນ 2 ທ່ານ ລວມທັງໜົດ 37 ທ່ານ, ຍີງ 3 ທ່ານ ເຊິ່ງບຸກຄະລະກອນທີ່ຖຶກປະເມີນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແມ່ນຜູ້ທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂື້ນໄປ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງເຖິງວັນປະເມີນຜົນ ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອລົມຂອງທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ແຕ່ອີກດ້ານໜື່ງ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາທ່ານບຸກຄະລະກອນທີ່ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ເຫັນໄດ້ດ້ານດີ, ດ້ານອອ່ນ-ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍດ້ານດີ, ຕັ້ງໜ້າເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານວຽກງານໃນອົງການລັດ ມີການພັດທະນາດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ພາບ-ຂ່າວ ບູລາຕີ ແສນທະວົງ