loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ

ມ.ຖ. 23, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

         ຕອນແລງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ 2023 ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນມານີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 8 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈໍາ ສະບັບເລກທີ 46/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 22 ພຶດສາະພາ 2023 ແລະ ລາຍງານວຽກງານປິ່ນອ້ອມຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ລະບົບການຈັດຕັ້ງເສນາທິການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ; ງົບປະມານ ປີ 2024; ການປະເມີນພະນັກງານການນໍາຂັ້ນສູງ; ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະໜ່ວຍພັກ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ມະຕິກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງແຂວງ; ປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ມະຕິກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງແຂວງ; ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍສະເພາະ ການກໍານົດວັນ, ເວລາ, ສະຖານທີ່ປະຊຸມ, ດ້ານເນື້ອໃນ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ, ງົບປະມານ ແລະ ການບໍລິຫານພິທີການຕ່າງໆທີ່ປິ່ນອ້ອມ; ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເປັນຕົ້ນ: ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ປະກອບຄໍາເຫັນ; ການຮ່າງບົດປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ກາງສະໄໝຂອງໜ່ວຍພັກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 20/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 23 ກຸມພາ 2022. (ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຢູ່ສູນກາງ ແມ່ນ ຍັງປະຕິບັດຕາມເລກທີ 4000 ຢູ່; ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຕາມເລກທີ 0200).

ໂດຍ ວັນນີ ແຝງບົວວັນ