loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ 2 ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

​ພ.ຈ. 17, 2022 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

           (ສພຂ) ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2022 ນີ້ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ 2, ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX  ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ, ຫົວໜ້າໜ້າພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂາ້ງແຂວງ, ຮອງເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

     ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ, ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານໄລຍະ 09 ເດືອນ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 03 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງບັນດາພະແນກການ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການກວດກາຄືນໃນການປະຕິບັດມະຕິ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ພ້ອມທັງເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ກັບ ບັນດາເນື້ອໃນຄໍາສະເໜີ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາ 11 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງ ທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ່ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ໃນຕອນທ້າຍ ປະທານກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮຽກຮອງມາຍັງບັນດາພະແນກການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ຈົ່ງໄດ້ເພີມທະວີຄວາມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີການເມືອງແລະ ຈົ່ງໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຜ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດຽ່ວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບພະແນກການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດ ບັນດາມະຕິ ແລະ ຂຶ້ນຊິ້ແຈ້ງໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.