loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ຕ.ລ. 21, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າ,ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ມີສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກະກອນ ຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ບັນດານາຍທະຫານ, ນາຍຕໍາຫຼວດ ຈາກ 2 ກໍາລັງ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 10 ມະຕິ; ປະກອບມີວຽກງານບຸກຄະລາກອນ, ວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ວຽກງານການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ. ເຊິ່ງທ່ານ ກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ 4 ສະບັບ ຄື: Œ ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະບັບເລກທີ 42/ສພຂ, ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022;  ມະ​ຕິ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍ ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຂ, ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022; Ž ມະ​ຕິ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງກອງທຶນ ກິລາ-ກາຍຍະກຳຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະບັບເລກທີ 44 /ສພຂ, ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022;  ມະ​ຕິ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ການຈັດງານບຸນປະເພນີ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະບັບເລກທີ 45/ສພຂ, ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022; ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຍັງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍກ່ຽວກັບການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແລະ ມະຕິອື່ນໆອີກ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

ຮັບຟັງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 21 ມະຕິ; ມີບາງຕອນຂອງເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,3% ຂອງແຜນການປີ (ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 4,5%); ການປະຕິບັດຄາດໝາຍແຜນເງິນຕາ ຫຼື ປະລິມານເງິນ   ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 13,31%, ກໍລະນີລວມການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວເຖິງ 42,78% ທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ ຜ່ານມາ; ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 12,12%, ເງິນກີບທຽບກັບເງິບບາດ ອ່ອນຄ່າ 12,66%, (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ±5%), ອັດຕາແລກປ່ຽນຢູທະນາຄານ ແລະ ນອກລະບົບຂອງທະນາຄານ ສໍາລັບເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ແຕກໂຕນ 10,81%, ເງິນກີບທຽບໃສ່ບາດແຕກໂຕນ 3,44%; ຄາດໝາຍດ້ານແຜນງົບປະມານ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການປີ ເຊິ່ງການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປະຕິບັດໄດ້ 43,35% ຂອງແຜນການປີ (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ 31.593 ຕື້ກີບ) ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໄດ້ພຽງແຕ່ 35,39% (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ 34.691 ຕື້ກີບ); ການປະຕິບັດຄາດໝາຍການລະດົມແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາຍັງໄດ້ໜ້ອຍ, ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 32.706 ຕອນ ເທົ່າກັບ 10,9% ຂອງແຜນການປີ (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ 300.000 ຕອນ) ແລະ ການປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນ ວຽກງານຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ຫຼາຍຄາດໝາຍບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ສາມາດ ບັນລຸໄດ້ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງທິດທາງລວມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມຮຽງຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ລຸຕາມແຜນການທີ່ຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນ: u ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; v ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ; w ການຍົກລະດັບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; x ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ; y ການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດດ້ານທີ່ຕັ້ງພູມມີສາດ ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; z ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.”

ຈາກນັ້ນ, ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາເໜີຈາກຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຈໍານວນໜຶ່ງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການບໍລິຫານລັດ ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ທັງເປັນປັບປຸງອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ.

ພາບຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ