loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ

ກ.ຍ. 7, 2023 | ເຂດ 15 ຈຳ​ປາ​ສັກ

ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ວ່າດ້ວຍ ຫົວໜ່ວຍທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ ສີທັນດອນ ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີ ທ່ານ ປອ. ສຸກສະຫວັນ ວິໄລວົງ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາທ່ານປະທານ-ຮອງປະທານ 3 ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງຈໍາປາສັກ, ຕາງໜ້າພະແນກການ-ກົມກອງ, ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວເປີດ ແລະ ຊີ້ນໍາຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງນິຕິກໍາ  ກໍ່ຄືການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ວ່າດ້ວຍ ຫົວໜ່ວຍທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ ສີທັນດອນ ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ທີ່ນໍາມາຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃນເນື້ອໃນຂອງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວມີຄຸນນະພາບ, ຮັດກຸມ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ.

ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ວ່າດ້ວຍ ຫົວໜ່ວຍທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ ສີທັນດອນ ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ, ມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ຄິດໄລ່ ປະເມີນລາຄາ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕໍ່ສິ່ງປຸກສ້າງ, ທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປູກ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ ສີທັນດອນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຊິ່ງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງນິຕິກໍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ເນື້ອໃນນິຕິກໍາທີ່ນໍາມາເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍ ມີນິຕິກໍາໃດແດ່, ການທາບທາມຫົວໜ່ວຍລາຄາທີ່ກໍານົດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງແລ້ວບໍ່, ການກໍານົດຂອບເຂດນໍາໃຊ້ ແລະ ຫຼາຍຂໍ້ຊັກຖາມ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບລາຍງານຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ. ບຸນຍົງ ສູນທອນ ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ຂື້ນລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດຽວກັນຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ເຈາະຈີ້ມເພີ່ມເຕີມຕໍ່ບາງເນື້ອໃນຂອງນິຕິກໍາ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ນໍາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂ.

(ພາບ-ຂ່າວ: ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)