loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ກມຍ​ທ ປະຈຳປີ 2021

​ພ.ຈ. 2, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ມີບັນດາທ່ານປະທານ-ຮອງປະທານກໍາມາທິການ, ກໍາມະການຂອງ ກມຍ​ທ, ຄະນະເລຂາທິການ, ກົງຈັກທີ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງອົງການລັດກ່ຽວຂ້ອງ; ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນທັດສະນະຄໍາຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕິດພັນກັບການປະຕິ ບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕິທໍາ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກນີ້.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ກມຍ​ທ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກມຍ​ທ ສະບັບເລກທີ 170/ຄປຈ ລົງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021; ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ກມຍ​ທ ຊຸດທີ IX; ຮ່າງບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ຮ່າງບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງປະທານ ກມຍ​ທ ຕໍ່ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ຮ່າງຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມຂອງປະທານກອງປະຊຸມ ຕໍ່ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ຜ່ານຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ຮັບການໂອ້ລົມຊີ້ນໍາໃຫ້ທິດເຍືອງທາງໃນການປະຕິບັດວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂອງ ກມຍ​ທ ຈາກທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)