loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ IX

ທ.ວ. 21, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ IX, ສະບັບເລກທີ 264/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 03/11/2022; ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ແຜນວຽກງານຈຸດສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ຊຸດທີ IX; ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ IX, ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2022 ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ, ທ່ານ ນາງ ວັນດີ ບຸດທະສະວົງ ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ແທນ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ IX ເເລະ ພະນັກງານວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ຊຸດທີ IX ໂດຍທ່ານ ນາງ ວັນດີ ບຸດທະສະວົງ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ IX ໃນ 3 ເດືອນຜ່ານມາ; ຜ່ານຮ່າງທິດທາງ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ IX.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວປິດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງເປັນທິດທາງໃຫ້ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ແລະ ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດຂອງຕົນ ແລະ ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີໝາກຜົນຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ IX ນີ້ ແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດອັນລ້ຳຄ່າ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສຳເລັດຜົນຢ່າງຈົບງາມຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທຸກປະການ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)