loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງແຂວງ (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 13.

ພ.ພ. 3, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງແຂວງ (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 13 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ກອງເລຂາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອກວດກາຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ກ່ອນການລາຍງານໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ການສະຫຼຸບສັງລວມ ຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ)  ທີ່ຕິດກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ; ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທາງດ້ານເນື້ອໃນກົດໝາຍທີ່ໄດ້ປະເມີນຜົນໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນ ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງໃນປະຈຸບັນ; ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ.

ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ຄໍາພັນ ຄຸນສົມບັດ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ ຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ; ຫົວໜ້າກອງເລຂາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ. ຊຶ່ງທ່ານກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງດ້ານດີ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຜົນການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນກົດມາຍດັ່ງກ່າວ.

ຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມເອກະພາບຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນບາງບັນຫາຕໍ່ກັບຜົນການປະເມີນກົດ    ໝາຍ 4 ສະບັບ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ພາວະວິໄສ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນໃນການປັບປຸງບັນດາເນື້ອໃນການສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ຍັງໄດ້ສັງລວມຄືນຜົນຂອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງທ່ານກໍໄດ້ເໜັ້ນໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງເນື້ອໃນຜົນການປະເມີນກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດຄອງກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ຮັດກຸມ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ