loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກວທສ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ສສຊ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ກ.ພ. 25, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022 ທີ່ມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ (ກວທສ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ສັງກັດ ກວທສ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານ ກວທສ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ກວທສ,  ມີບັນດາທ່ານອງປະທານ ກວທສ; ບັນດາສະມາຊິກາະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ທີ່ສັງກັດ ກວທສ ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ:  ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ (ສສຊ) ທີ່ເປັນກຳມການ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ສັງກັດ ກວທສ ໃນການປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ທັງຈະເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງ ສສຊ ຜູ້ເກົ່າ ທີ່ມີປະສົບການ ມາໃຫ້ ສສຊ ຜູ້ໃໝ່ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ກວທສ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ເນື້ອໃນ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ນຳມາເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີ: 1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ: ການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ກະກຽມບົດປະກອບຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ, ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງການສ້າງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ, ຄໍາຊັກຖາມ, ບົດສັງລວມຄໍາເຫັນຂອງປະທານກອງປະຊຸມ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 2. ທັກສະ ແລະ ບົຮຽນໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ; 3. ການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ: ບັນຫາ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການພິຈາລະນາຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຂອງປະເທດຊາດ; ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ສະພາບ ບັນຫາ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ; ການສ້າງວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ ຂອງກຳມາທິການ; 4. ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ: ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານຂອງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ; ການຕິດຕາມກວດກາຫົວຂໍ້ຂອງກຳມາທິການ ແລະ ຫົວຂໍ້ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ; 5. ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຜົນຂອງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ.

(
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)