ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາ ປີ 2018

ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນການຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄມີອັນຕະລາຍ ເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ