loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ

ດັ້ນກີບເມກ ບຸນປີໃໝ່ລາວກົງກັບເດືອນເມສາ ຄົນລາວນິຍົມ ເຮັດບຸນຖວາຍທານ ແກ່ພະສົງ ອຸທິດສ່ວນບຸນ ໄປຫາຍາດຜູ້ລ່ວງລັບ ແລະ ເຮັດນໍ້າຫອມ ໄປຫົດສົງພຸດທະຮູບ ພະສົງ ແລະ ເຖົ້າແກ່ອາວຸໂສ ເພື່ອອວຍພອນ ສົ່ງຄວາມປາຖະໜາດີຕໍ່ກັນ, ຄົນມັກປ່ອຍສັດເອີ້ນວ່າ ໄຖ່ ຫຼື ໂຜດເອົາຊີວິດຂອງສັດ...
ຄຸນຄ່າ ແລະ ມູນຄ່າຂອງຄວາມຮູ້

ຄຸນຄ່າ ແລະ ມູນຄ່າຂອງຄວາມຮູ້

ດັ້ນກີບເມກ ຄວາມຮູ້-ສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຄົນ ແລະ ສັງຄົມ ດັ່ງນັ້ນຫຼາຍປະເທດຈະເລີນຂອງໂລກ ເຂົາຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ-ຂຽນ ແລະ ພິມໜັງສື, ຮັກສາໜັງສືຕຳລາໄວ້ຍາວນານຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ: ເປັນການສະສົມຄວາມຮູ້ ແລະ...
ສະຫາຍຂອງປັນຍາ..?

ສະຫາຍຂອງປັນຍາ..?

ດັ້ນກີບເມກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮູ້ສຶກງົງ ຜູ້ຂຽນຂໍຕອບຫົວຂໍ້ຂ້າງເທິງນັ້ນວ່າ: ສະຫາຍຂອງປັນຍາຄື: ຄວາມອົດທົນ ເຫດຜົນສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ປັນຍາຕ້ອງມີໝູ່ພວກເດີນຄຽງຂ້າງ ຍ້ອນວ່າມີບົດຮຽນ ໃນອະດີດ-ປັດຈຸບັນຢັ້ງຢືນໄວ້ວ່າ ຜູ້ມີປັນຍາຢ່າງດຽວ ບໍ່ສາມາດນຳພາຕົນເອງກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ສະເໝີໄປ...
ຄາຖາແກ້ທຸກ

ຄາຖາແກ້ທຸກ

ດັ້ນກີບເມກ ຄວາມທຸກ-ທຸກຈົນຂາດຊັບສິນມາລ້ຽງຊີວິດ ເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ບາງຄົນທໍ້ແທ້ສິ້ນຫວັງ ຫຼື ສູນເສຍອະນາຄົດ, ບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່າຮຽນ-ອອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ ໃຫ້ຢູ່ລອດ ເຊິ່ງບັນຫາບາງປະເພດ ຢ່າລືມວ່າມັນເກີດມາຈາກ ກົນໄກ ຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງສັງຄົມ ທີ່ສອດສານ ກ່ອມເກົາມາດົນນານ...
ຄວາມສຳເລັດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຂໍ

ຄວາມສຳເລັດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຂໍ

ດັ້ນກີບເມກ ການຂໍ, ໄຫວ້ວອນຂອງຊາວພຸດ ມີທ່າອ່ຽງໄຂວ່ເຂວກວ້າງຂວາງ ເພາະຜູ້ມີໜ້າທີ່ສອນໂດຍກົງ ແຕ່ບໍ່ສອນເລື່ອງນີ້ ຄືໄປສອນເລື່ອງສັດທາ, ເລື່ອງໂຄສະນາເຮັດບຸນ ແລະ ບໍລິຈາກທານ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເພື່ອເອົາປັດໄຈ (ຊັບ-ເງິນ …) ໄປເຮັດຢ່າງອື່ນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍບອກວ່າ ເອົາໄປສ້າງ ແລະ...
ອາຫານມີພິດ ກິນຫຼາຍໄປໄວ

ອາຫານມີພິດ ກິນຫຼາຍໄປໄວ

ດັ້ນກີບເມກ ອາຫານທະເລຈານໂປດ ອາດມີໂທດແຝງຢູ່ ພາໃຫ້ສຸຂະພາບເສື່ອມໂຊມຕາຍໄວ ເພາະມີສານເຄມີແຊ່ໄວ້ ເພື່ອຮັກສາອາຫານໃຫ້ໄດ້ຂາຍໄດ້ດົນນານ ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງວ່າ: ຜູ້ກິນຈະເປັນແນວໃດ? ຂໍແຕ່ເປັນຜູ້ຂາຍໄດ້ກຳໄລກໍພໍ, ສານປົນເປື້ອນໃນອາຫານ (Contaminants) ທີ່ຕິດມາໃນອາຫານ ໃນຂັ້ນຕອນການຜະລິດ-ຂົນສົ່ງ ຫຼື...