loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ແກວ່ງຄ້ອນກາຍໝາກມ່ວງ…

ແກວ່ງຄ້ອນກາຍໝາກມ່ວງ…

​​​​​​​​ ດັ້ນກີບເມກ ສຸພາສິດລາວທີ່ເປັນຄຳເວົ້າປິດສະໜາເຕືອນໃຈໃຫ້ຄົ້ນຄິດນັ້ນ ມັນໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍແງ່ມູມຂອງສັງຄົມ ສາມາດເລືອກຮັບເອົາມາປັບປະຍຸກໃຊ້ເປັນບົດຮຽນໃນຊີວິດ ແລະ ໜ້າວຽກໂຕຈິງ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຢາກກິນແຕ່ໝາກມ່ວງພາດທ່າເພພັງເພາະການໃຊ້ຄ້ອນ...
ສ້າງສັນສັງຄົມ

ສ້າງສັນສັງຄົມ

ດັ້ບກີບເມກ           ຄຸນສົມບັດຂອງເກືອ ມີລົດເຄັມ ແລະ ເກືອກໍຮັກສາຄວາມເຄັມບໍ່ມີວັນຈືດຈາງ ການທີ່ຄົນບູຮານຝາກຄໍາເວົ້າໄວ້ ເພື່ອຢາກເຕືອນຄົນໄດ້ມີສະຕິບໍ່ຫຼົງລືມ ຫຼື ຫຼົງເຫີ່ຄົນບໍ່ດີທີ່ມີລັກສະນະໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫຼອກ ຫຼື ປາກຫວານໃຈສົ້ມ, ປາກຊື່ໃຈຄົດ ຖ້າວ່າໃຜກໍຕາມ...
ວິທີຄິດນໍາມາເຊິ່ງຄວາມສໍາເລັດ

ວິທີຄິດນໍາມາເຊິ່ງຄວາມສໍາເລັດ

ດັ້ນກີບເມກ: ບາງຄົນເກີດມາຈົນ ແລ້ວຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍ, ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຂາດທີ່ເພິ່ງ… ແຕ່ບາງຄົນທີ່ສໍາເລັດ ຈະຄິດຕ່າງກັນ ເພາະເຂົາຈະຄິດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕົນເອງ ແລ້ວຄ່ອຍລົງມືປະຕິບັດນັບຈາກວຽກນ້ອຍໄປຫາວຽກໃຫຍ່, ບາງຄົນຮຽນພຽງເພື່ອເອົາໃບປະກາດໄປສະໝັກວຽກ...
ຊັບພາຍໃນ ຊັບພາຍນອກ

ຊັບພາຍໃນ ຊັບພາຍນອກ

ດັ້ນກີບເມກ ຊັບສິນເງິນຄໍາຍ່ອມເປັນຂອງປາຖະໜາສໍາລັບມະນຸດ ເພື່ອເອົາໄວ້ລ້ຽງຊີບ ຫຼື ບາງຄົນເອົາໄວ້ອວດໂອ້ສະແດງຖານະໃຫ້ມີໜ້າມີຕາໃນສັງຄົມຕາມກະແສບູຊາວັດຖຸເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ ຊັບດັ່ງກ່າວ ມັນເປັນພຽງຂອງສົມມຸດໃຊ້ທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຖ້າໃຜຕົກໃນກະແສບູຊາວັດຖຸດັ່ງກ່າວ...
ວັດຖຸມາແຮງແທ້ບໍ່?…

ວັດຖຸມາແຮງແທ້ບໍ່?…

ດັ້ນກີບເມກ ຍຸກນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າສິນທໍາ ແລະ ປະເພນີຫຼຸດຄ່າໜ້ອຍຖອຍລົງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຫຼາຍຄູ່ບໍ່ຖືຊາ-ບໍ່ເອົາໃສ່ໃຈແລ້ວອັນຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແຕ່ເລືອກເອົາແນວໃດໃສ່ຖົງ ຫຼື ແນວໃສ່ປາກກິນໄດ້ ເຊິ່ງສະແດງວ່າວັດຖຸມາແຮງກວ່າຈິດໃຈທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ກ້າປະຕິເສດໄດ້ດອກ!...
ປີໃໝ່ຕ້ອງເຝິກໃຈໃຫ້ທານ

ປີໃໝ່ຕ້ອງເຝິກໃຈໃຫ້ທານ

ດັ້ນກີບເມກ ການຈະໃຫ້ສິ່ງໃດແກ່ຄົນທີ່ເຮົາເຄົາລົບຮັກ ຫຼື ໝູ່ພວກ ເບິ່ງຄືວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ, ຖ້າວ່າເຮົາເອົາຂອງຂວັນເປັນວັດຖຸເງິນຄໍາມອບຍື່ນໃຫ້ກັນຖືເປັນການດີ ຫຼື ເຂົ້ານໍ້າອາຫານໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຄວນໃຫ້ຈຶ່ງຈະເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພາະຖ້າວ່າຄົນໃດທີ່ໃຫ້ທານບໍ່ຖືກເໝາະສົມແກ່ຄວາມຕ້ອງການ...