ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳລັງຂອງນັກບໍລິຫານ

ກຳລັງຂອງນັກບໍລິຫານ

ໂດຍ: ທິດດີ        ຜ່ານມາເຄີຍມີຫລາຍຄັ້ງທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ນັ່ງຟັງນັກບໍລິຫານ ຫລື ຫົວໜ້າບາງຄົນຜູ້ຖືເບົາຫລັກວິຊາການເວົ້າວ່າ ເຮັດແນວໃດກໍໄດ້ຂໍໃຫ້ວຽກແລ້ວ ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄຳເວົ້າຕາມໃຈ ຈຶ່ງພາໃຫ້ຄິດໄດ້ວ່າ ນັກບໍລິຫານບາງຄົນໄດ້ຕຳແໜ່ງຕາມອາຍຸການອາວຸໂສ...