loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປັນຍາຈາກຄຳທວາຍ

ປັນຍາຈາກຄຳທວາຍ

ດັ້ນກີບເມກ ກິດຈະກຳຍາມມີບຸນ; ຍາມເຕົ້າໂຮມຫຼິ້ນກາງເດີ່ນວັດ ຫຼື ໃນສາລາວັດ ຫຼື ວ່າຕາມພິທີກຳງານສົບ; ງັນເຮືອນດີຄົນລາວບູຮານ ນອກຈາກຟັງໝໍລຳ; ຟັງອ່ານໜັງສືຈາກທິດຈານ ນັກປາດຊາວບ້ານແລ້ວ ກໍຍັງມີກິດຈະກຳທີ່ທັງຜູ້ເຖົ້າ-ກັບຫຼານ ຫຼື ບ່າວ-ສາວ ມັກນຳມາຫຼິ້ນຄືການທວາຍ...
ເຮັດພຽງພິທີກຳ ຫຼື ເຮັດພໍແລ້ວຮີດ?

ເຮັດພຽງພິທີກຳ ຫຼື ເຮັດພໍແລ້ວຮີດ?

ດັ້ນກີບເມກ ເດືອນ 4 ລາວ ບຸນພະເຫວດ ທີ່ຊາວພຸດລາວກຳລັງນິຍົມເຮັດໃນໄລຍະເດືອນ 4 ນີ້ ເປັນປາງບຸນສຳຄັນ ທາງພຸດທະສາສະໜາ ຈັດຢູ່ໃນປາງບຸນ 12 ເດືອນ; ຜູ້ຂຽນຕັ້ງຄຳຖາມຫົວຂໍ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ ເພື່ອວ່າທ່ານຜູ້ອ່ານ ໄດ້ຄິດນຳກັນວ່າ: ເວລາເຮົາເຮັດບຸນ ເຮົາຈະໄດ້ສາລະແກ່ນສານ ຫຼື ເຮັດເພື່ອໃຫ້ແລ້ວຮີດຄອງ...
ທຸລະກິດສາຍບຸນ

ທຸລະກິດສາຍບຸນ

ດັ້ນກີບເມກ ຍຸກເຂົ້າຍາກໝາກແພງ ກ່ອນຈ່າຍເງິນຕ້ອງໄດ້ຄິດຖີ່ຖ້ວນ ຕ້ອງມີສະຕິຄິດກ່ອນຈ່າຍ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ຈ່າຍຊັບທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ແອບແຝງໃນການນຳທ່ຽວສາຍບຸນໄຫວ້ພະສູດມົນ, ສະຖານທີ່ສັກກາລະບູຊາທາງສາສະໜາເຊິ່ງມີຫາງສຽງເລົ່າສູ່ຜູ້ຂຽນຟັງວ່າ: ອາດມີບາງຄະນະຈັດທ່ອງທ່ຽວສາຍບຸນ...
ສັດທາວິປະຣິດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດ

ສັດທາວິປະຣິດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດ

ດັ້ນກີບເມກ ຖ້າຄົນໃນສັງຄົມເສຍຫຼັກດ້ານສັດທາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ຫຼົງໄປຢຶດຕິດອຳນາດລິດເດດດົນບັນດານແທນການປະຕິບັດ ສິນທຳ; ຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ສອນລະເລີຍບົດບາດຕົນເອງຊີ້ນຳຫຼັກທຳແກ່ສັງຄົມ; ຫຼັກພຸດທະສາສະໜາຕ້ອງການພັດທະນາຄົນ ໃຫ້ຈະເລີນໃນສິນ; ສະມາທິ ແລະ ປັນຍາ, ແຕ່ຖ້າຂາດຜູ້ສອນ, ຜູ້ຊີ້ນຳທາງ...
ກົກທໍ່ພູປາຍທໍ່ວີ

ກົກທໍ່ພູປາຍທໍ່ວີ

ດັ້ນກີບເມກ ກົກທໍ່ພູປາຍທໍ່ວີ ອາດຈະມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນກັບຊື່ທໍ່ຊ້າງຮ່າງທໍ່ແມວ ແລະ ກົກທໍ່ພູ ມັນຄືຄວາມເປັນຈິງທີ່ຄົນເບິ່ງເຫັນຫຼັກຖານວັດຖຸ ແຕ່ຜົນຂອງພຶດຕິກຳທີ່ເປັນຜົນງານຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄົນເຖົ້າແກ່ບຳນານບາງຄົນອາດຖືກເຍົາວະຊົນເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນເບິ່ງເຫັນຄືວ່ານ້ອຍທໍ່ວີ ດັ່ງນັ້ນ...
ໝູນໄປຕາມໂລກ

ໝູນໄປຕາມໂລກ

ດັ້ນກີບເມກ ເມື່ອໂລກມັນໝູນປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນໄປຕາມກະແສປ່ຽນແປງຂອງໂລກ ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າ: ບໍ່ມີຄົນໃດທີຈະຢູ່ຂວາງໂລກໄດ້ ເພາະຖ້າຄົນໃດບໍ່ປ່ຽນໄປຕາມການພັດທະນາຂອງກະແສໂລກ ຍ່ອມກາຍເປັນຄົນຫຼ້າສະໄໝ ຄືກ້າວບໍ່ທັນໂລກ, ໂລກນີ້ມັນໝູນດ້ວຍຕົວມັນເອງ...