loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

2020 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕິດຕາມ-ກວດກາ ການປະຕິບັດຄຳສັ່ງໄດ້ 17 ພັນກວ່າສະບັບ

​ພ.ຈ. 6, 2020 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ສູງ​ສຸດ ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ໂດຍສະເພາະ ການນໍາໃຊ້ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ດ້ວຍກົນໄກການປະສານງານ ຢ່າງເປັນລະບົບ; ຜ່ານການຕິດຕາມ ກວດກາສໍານວນຄະດີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມດໍາເນີນ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງພະນັກງານ ໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລະບຽບຫລັກການດີ, ສະແດງອອກໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນ​ປີ 2020 ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຕ່າງໆ ທີ່ອອກໄປແລ້ວ 17 ພັນ​ກວ່າ​ສະບັບ.

ທ່ານ ຄຳ​ສານ ສຸ​ວົງ ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ ປະຊາຊົນ​ສູງ​ສຸດ ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຮູ້ ​ໃນກອງ​ປະຊຸມສະ​ໄໝ​ມັນ ​ເທື່ອ​ທີ 10 ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ VIII ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ພະຈິກ 2020 ນີ້​ວ່າ:​ຜ່ານ​ການ​ຕິດຕາມກວດກາ ​ເຫັນ​ວ່າ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ອອກຄໍາສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ 651 ສະບັບ; ອອກຄໍາສັ່ງຍຶດ ແລະ ອາຍັດຊັບ 6 ສະບັບ; ອອກຄໍາສັ່ງກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານ 533 ສະບັບ; ອອກຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ 1.494 ສະບັບ; ອອກຄໍາສັ່ງກັກຂັງພາງ 7.236 ສະບັບ;ອອກຄໍາສັ່ງຕໍ່ ກໍານົດເວລາກັກຂັງພາງ 5.985 ສະບັບ; ອອກຄໍາສັ່ງປ່ອຍຕົວພາງ 519 ສະບັບ;ອອກ ຄໍາສັ່ງປ່ອຍຕົວກ່ອນກໍານົດ 204 ສະບັບ; ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ 998 ສະ ບັບ; ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫັນວ່າບັນດາຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫລັກການທີ່ກໍານົດໄວ້.

ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ປະຕິບັດ ສິດສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາ ແລະ ຖະແຫລງຄະດີຂຶ້ນສານ ຕາມກົດໝາຍ ສູ່ຄຸນນະພາບເທື່ອລະກ້າວ ສະແດງອອກ ດັ່ງນີ້: ຂັ້ນຕົ້ນ, ຄະດີອາຍາ ສາມາດສໍານວນ ຄະດີອາຍາຄ້າງມາ 494 ເລື່ອງ, ໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີອາຍາ 8.140 ເລື່ອງ, ລວມທັງຫມົດ 8.634 ເລື່ອງ; ໃນນັ້ນ, ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ 7.915 ເລື່ອງ, ອອກຄໍາສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫລງສົ່ງໃຫ້ສານ 4.902 ເລື່ອງ, ຖະແຫລງຄະດີໃນທີ່ປະຊຸມສານ 4.240 ເລື່ອງ ຊຶ່ງສານໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນ ຕາມການຖະແຫລງ 4.221 ເລື່ອງ, ສານຕັດສິນ ບໍ່ເອົາຕາມການຖະແຫລງ 19 ເລື່ອງ, ສະເໜີຄັດຄ້ານ 4 ເລື່ອງ; ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄືນໃໝ່ 2.652 ເລື່ອງ, ໂຈະການດໍາເນີນຄະດີ 9 ເລືອງ, ຊັດມ້ຽນຄະດີ 288 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂທາງບໍລິຫານ 64 ເລື່ອງ, ສານສົ່ງກັບຄືນ 67 ເລື່ອງ, ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ 719 ເລື່ອງ.

ສ່ວນຄະດີແພ່ງ ສາມາ​​ດສະຫລຸບ ຄະດີແພ່ງຄ້າງມາ 31 ເລື່ອງ, ໄດ້ຮັບບົດສະຫລຸບຄະດີແພ່ງ747 ​ເລື່ອງ, ລວມທັງໝົດ 778 ເລື່ອງ; ໃນນັ້ນ, ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ 733 ເລື່ອງ, ໄດ້ຖະແຫລງຄະດີໃນທີ່ ປະຊຸມສານ 522 ເລື່ອງ, ສານພິຈາລະນາຕັດສິນ ເອົາຕາມການຖະແຫລງ 514 ເລື່ອງ, ສານຕັດສິນບໍ່ເອົາ ຕາມການຖະແຫລງ 8 ເລື່ອງ.