loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX, ຄະນະເລຂາທິການສະ ພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍຮັບຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງໄດ້ຕາມວິທີລຸ່ມນີ້: • ສາຍດ່ວນ: 156 (ໃນໂມງລັດຖະການ) • ອີເມວ: nalao.156@gmail.com • App: Laona

ມ.ຖ. 10, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX, ຄະນະເລຂາທິການສະ ພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍຮັບຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງໄດ້ຕາມວິທີລຸ່ມນີ້:
• ສາຍດ່ວນ: 156 (ໃນໂມງລັດຖະການ)
• ອີເມວ: nalao.156@gmail.com
• App: Lao Na
…………………………………………………………………….
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ LDB Bank.
ຂ່າວອື່ນໆ: www.na.gov.la
Facebook: ຂ່າວ “ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ”
ຊ່ອງຢູທູບ (youTube): NA media
ສົນໃຈລົງໂຄສະນາ ໂທ: 021 454 563
ຕິດຕໍ່ນັກຂ່າວ ໂທ: 021 413 522
ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງແອັບ (app): Lao Na