loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ໃຊ້ສະຕິໃນການເບິ່ງ…

​ພ.ຈ. 24, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

ດັ້ນກີບເມກ
ໜ້າພະ ໃຈມານ ເປັນຄຳເວົ້າບອກສອນໃຫ້ຄົນເຮົາໃຊ້ສະຕິປັນຍາໃນການເບິ່ງຄົນ; ໃຫ້ຮູ້ນິໄສຄົນຜ່ານການໃກ້ສິດ ຮ່ວມໜ້າທີ່ວຽກງານ ຈຶ່ງສາມາດຮູ້ນິໄສໃຈຄໍ… ຂະນະດຽວກັນ, ກໍມີຄຳຕໍ່ມາທີ່ເວົ້າວ່າ: ຢ່າຟ້າວຕັດສິນວ່າ ໜັງສືຫົວນັ້ນດີ ພຽງແຕ່ໄດ້ອ່ານຫຼັງປົກ ຖ້າຫາກບໍ່ທັນໄດ້ອ່ານຂ້າງໃນ ເຊິ່ງຄົນບູຮານລາວນັ້ນ ມີຫຼາຍຮູບແບບວິທີຄິດໃນການເບິ່ງຄົນ ທັງຍົກເອົາ ຄຳເວົ້າສຸພາສິດຕ່າງໆ ມາເປັນບ່ອນອີງເຊັ່ນ: ຄົບຄົນໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ ຊື້ຜ້າໃຫ້ເບິ່ງເນື້ອແພ…
ຄົນໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ເປັນຄົນໃຈງ່າຍຖືເບົາ-ເບິ່ງຄົນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ທັງໜ້າຕາ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານ ກໍຈະຮູ້ໄດ້ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນມີນິໄສໃຈຄໍເປັນແບບໃດ ເພາະໃຈຄົນນັ້ນຮູ້ໄດ້ຍາກ; ບາງຄົນປາກຫວານໃຈສົ້ມ, ບາງຄົນມືຖືສາກປາກຖືສິນ ຫຼື ບາງຄົນ ໜ້າພະ ແຕ່ໃຈມານ ໝາຍຄວາມວ່າ ເບິ່ງໜ້າຕາຍີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ຄຳເວົ້າຈາປາໄສ ກໍມ່ວນນວນຫູ ແຕ່ເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້ດ້ວຍຢາພິດ ເຂົ້າທຳນອງນໍ້າເຜີ້ງເອືອບມີດແຖ, ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມປັດຈຸບັນນີ້ ອາດກົດດັນໃຫ້ບາງຄົນທຳມາຫາກິນບໍ່ຖືກລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຜິດຮີດຄອງສິນທຳ ດັ່ງນັ້ນ ການເບິ່ງຄົນໃຫ້ອອກ, ຮູ້ຈັກຟັງຄົນອ້ອມຂ້າງຕັກເຕືອນ ແລະ ຂອບໃຈໝູ່ເພື່ອນ ບໍ່ເຮັດໂຕຄືດັ່ງນໍ້າເຕັມຈອກ ທີ່ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບເອົານໍ້າຕື່ມໄດ້ ເຊິ່ງບໍ່ຕ່າງກັບຄົນຫົວດື້ ເບົາປັນຍາແຕ່ອວດໂຕວ່າອັນໃດເພິ່ນກໍຮູ້ໝົດ ເຮັດເປັນໝົດ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຖືກຫຼອກຈົນໝົດໂຕແລ້ວຈຶ່ງຄິດໄດ້ ເຖິງຄຳເຕືອນ ຄົນອ້ອມຂ້າງ-ຢ່າລືມວ່າຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈມາຫຼອກ ເຂົາກຽມພ້ອມສວມໜ້າກາກຢູ່ແລ້ວ ຄືດັ່ງໃນໜັງໃນລະຄອນຫັ້ນລະ!
ຜູ້ຂຽນເວົ້າເຖິງການຫຼອກລວງຄົນກັບຄົນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີສະຕິ ຍອມຮັບຟັງຄຳເຕືອນ; ຄຳແນະນຳຄົນອ້ອມຂ້າງ ຢ່າລືມວ່າ ມີຄົນຕັກເຕືອນປຽບຄືມີຜູ້ປ້ອງກັນໄພທີ່ປະເສີດຄອຍເຕືອນເຮົາ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກພວກໜ້າພະໃຈມານຫຼອກຕົ້ມຈົນເປື່ອຍ, ຄຳຕັກເຕືອນແນະນຳຂໍໃຫ້ຖືວ່າ ເປັນສຽງຈາກສະຫວັນ!