loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ໂຄສົກຂອງ ຄລຊ ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສສຂ ຊຸດທີ II

ມ.ຖ. 9, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2021 ທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍາມະການອະນຸກໍາມະການເລຂານຸການ, ໂຄສົກຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ (ຄລຊ) ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ), ນະຄອນຫລວງ ຊຸດທີ II ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ຈັດການຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ IXແລະ ສສຂ ຊຸດທີ II ຕໍ່ສື່ມວນຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນມື້ນີ້. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງບັນດາສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈະແຈ້ງ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປຸກລະດົມທົ່ວສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ແລະ ຂໍຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຖະແຫລງຂ່າວ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການກະກຽມວຽກງານຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງເປັນຕົ້ນ: ການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາອະນຸກຳມະ ການ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຂອງຕົນ.
ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ, ອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ແຜນການກ່ຽວກັບວຽກງານການເລືອກຕັ້ງຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວ. ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ, ມາຮອດວັນອາທິດ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021, ການດຳເນີນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສສຂ ຊຸດທີ II ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເອກະພາບນັບແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ້າເຖິງ 17:00 ໂມງແລງຂອງວັນດຽວກັນຈຶ່ງໄດ້ອັດລົງຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ.
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ໃນຈຳນວນພົນລະເມືອງລາວ 7.155.315 ຄົນ ຍິງ 3.557.270 ຄົນ, ໃນນີ້ ມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 4.053.151 ຄົນ, ໄດ້ມີຜູ້ໄປໃຊ້ສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຕົວຈິງໃນມື້ເລືອກຕັ້ງ ຈຳນວນ 3.973.017 ຄົນ, ກວມເອົາ 98,02% ຂອງຈໍານວນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ. ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 7.217 ໜ່ວຍ, ໃນນີ້ ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 40 ໜ່ວຍ ເຊິ່ງມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ 13.404 ຄົນ ຍິງ 5.493 ຄົນ ໃນນີ້, ມີຜູ້ໄປໃຊ້ສິດຕົວຈິງທັງໝົດ 13.283 ຄົນ ຍິງ 5.423 ຄົນ ເທົ່າກັບ 99%.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບບັນດາໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ດຳເນີນການນັບຄະແນນ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານຕໍ່ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສະຫລຸບສັງລວມຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອສັງລວມຜົນການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ. ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຄລຊ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລະ ໄດ້ອອກປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX ຢູ່ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງຕາມມະຕິສະບັບເລກທີ 20/ຄລຊ, ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງດັ່ງນີ້:
I.    ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX:
ກ. ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX:
ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
1)    ຈາກຈຳນວນຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 224 ທ່ານ ຍິງ 49 ທ່ານ (ກວມເອົາ 22% ຂອງຈຳນວນຜູ້ສະໝັກ);
–    ຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX ມີທັງໝົດ 164 ທ່ານ ຍິງ 36 ທ່ານ ກວມເອົາ 21,95% ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ
–    ຜູ້ສະໝັກຈາກສູນກາງ                    ມີ 64 ທ່ານ ຍິງ 11 ທ່ານ;
–    ຜູ້ສະໝັກຈາກທ້ອງຖິ່ນ                    ມີ 100 ທ່ານ ຍິງ 25 ທ່ານ;
–    ສສຊ ຊຸດທີ VIII ສືບຕໍ່ສະໝັກໄດ້            ມີ 42 ທ່ານ ຍິງ 14 ທ່ານ;
–    ຈາກລັດວິສາຫະກິດ                     ມີ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ;
–    ຈາກທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ                 ມີ 6 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ;
2)    ຊົນເຜົ່າແຍກຕາມ 4 ໝວດພາສາ:
–    ລາວ-ໄຕ                          ມີ 135 ທ່ານ ຍິງ 30 ທ່ານ;
–    ມອນ-ຂະແມ                         ມີ 21 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ;
–    ມົ້ງ-ອິວມຽນ                         ມີ 6 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ;
–    ຈີນ-ຕີເບດ                        ມີ 2 ທ່ານ ຍິງ 0ທ່ານ;
3)    ອາຍຸກະສຽນ:
–    45 ປີລົງມາ                         ມີ 19 ທ່ານ ຍິງ 7  ທ່ານ;
–    46-55 ປີ                         ມີ 75 ທ່ານ ຍິງ 22 ທ່ານ;
–    56-60 ປີ                         ມີ 59 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ;
–    61 ປີຂຶ້ນໄປ                         ມີ 11 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4)    ລະດັບການສຶກສາ:
–    ມັດທະຍົມຕົ້ນ                         ມີ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ;
–    ມັດທະຍົມປາຍ                         ມີ 161 ທ່ານ ຍິງ 35 ທ່ານ.
5)    ລະດັບວິຊາສະເພາະ:
–    ຊັ້ນກາງ                         ມີ 3  ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ;
–    ຊັ້ນສູງ                             ມີ 17 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ;
–    ປະລິນຍາຕີ                         ມີ 36 ທ່ານ ຍິງ 11 ທ່ານ;
–    ປະລິນຍາໂທ                         ມີ 77 ທ່ານ ຍິງ 17 ທ່ານ;
–    ປະລິນຍາເອກ                         ມີ 31 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ;
6)    ລະດັບທິດສະດີ:
–    45 ວັນ                         ມີ 2 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ;
–    ຂັ້ນຕົ້ນ                             ມີ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ;
–    ຂັ້ນກາງ                         ມີ 5 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ;
–    ຂັ້ນສູງ                             ມີ 149 ທ່ານ ຍິງ 34 ທ່ານ;
–    ບໍ່ໄດ້ຜ່ານ                        ມີ 5 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ;
ຂ. ກ່ຽວກັບລາຍຊື່ຜູ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ:

(ອີງຕາມປະກາດແຈ້ງການ)

II.    ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສສຂ ຊຸດທີ II:
ຕໍ່ກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສສຂ, ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫລຸບລາຍງານຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ສັງລວມລາຍງານມາເຖິງ ຄລຊ ເພື່ອຊາບຢ່າງເປັນທາງການ. ຄລຊ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສສຂ ຊຸດທີ II ຕາມປະກາດແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 21/ຄລຊ, ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021. ສ່ວນການປະກາດແຈ້ງການລາຍຊື່ ສສຂ ໃນແຕ່ລະແຂວງອັນລະອຽດນັ້ນ, ຄລຊ ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ປະກາດ. ສຳລັບການຖະແຫລງຂ່າວຄັ້ງນີ້ ຈະສັງລວມກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ໃນແຕ່ລະເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບດັ່ງນີ້:
ກ. ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ຊຸດທີ II:
1.    ຈຳນວນຜູ້ລົງສະໝັກມີທັງໝົດ    788 ທ່ານ ຍິງ 227 ທ່ານ (ແມ່ຍິງກວມເອົາ 29%);
–    ຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ    ມີ 492 ທ່ານ ຍິງ 150 ທ່ານ (ແມ່ຍິງກວມເອົາ 30,48%)
–    ຈາກພະແນກການຂອງແຂວງ        ມີ 174 ທ່ານ ຍິງ 55 ທ່ານ;
–    ຈາກຂັ້ນເມືອງ                ມີ 307 ທ່ານ ຍິງ 92 ທ່ານ;
–    ຈາກທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ         ມີ 11 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ.
2.    ຊົນເຜົ່າແຍກຕາມ 4 ໝວດພາສາ:
–    ລາວ-ໄຕ                  ມີ 355 ທ່ານ ຍິງ 115 ທ່ານ;
–    ມອນ-ຂະແມ                 ມີ 85 ທ່ານ ຍິງ 28 ທ່ານ;
–    ມົ້ງ-ອິວມຽນ                 ມີ 35 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ;
–    ຈີນ-ຕີເບດ                 ມີ 17 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ.
3.    ອາຍຸກະສຽນ:
–    45 ປີລົງມາ                 ມີ 166 ທ່ານ ຍິງ 73 ທ່ານ;
–    46-55 ປີ                 ມີ 256 ທ່ານ ຍິງ 64 ທ່ານ;
–    56-60 ປີ                ມີ 70 ທ່ານ ຍິງ 13 ທ່ານ;
4.    ລະດັບການສຶກສາ:
–    ມັດທະຍົມຕົ້ນ                 ມີ 16 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານ;
–    ມັດທະຍົມປາຍ                 ມີ 476 ທ່ານ ຍິງ 145 ທ່ານ;
5.    ລະດັບວິຊາສະເພາະ:
–    ຊັ້ນຕົ້ນ                     ມີ 10 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ;
–    ຊັ້ນກາງ                 ມີ 44 ທ່ານ ຍິງ 16 ທ່ານ;
–    ຊັ້ນສູງ                     ມີ 109 ທ່ານ ຍິງ 41 ທ່ານ;
–    ປະລິນຍາຕີ                 ມີ 209 ທ່ານ ຍິງ 74 ທ່ານ;
–    ປະລິນຍາໂທ                 ມີ 111 ທ່ານ ຍິງ 16 ທ່ານ;
–    ປະລິນຍາເອກ                  ມີ 9 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ;
6.    ລະດັບທິດສະດີ:
–    45 ວັນ                 ມີ 48 ທ່ານ ຍິງ 10 ທ່ານ;
–    ຂັ້ນຕົ້ນ                     ມີ 27 ທ່ານ ຍິງ 11  ທ່ານ;
–    ຂັ້ນກາງ                 ມີ 133 ທ່ານ ຍິງ 51 ທ່ານ;
–    ຂັ້ນສູງ                     ມີ 273 ທ່ານ ຍິງ 73 ທ່ານ;
–    ບໍ່ຜ່ານ                    ມີ 13 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານ.
ຂ.    ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມືອງ:
I.    ເຂດ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 31 ທ່ານ ຍິງ 8 ທ່ານ
1.    ເມືອງຈັນທະບູລີ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
3.    ເມືອງໄຊເສດຖາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
5.    ເມືອງນາຊາຍທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
6.    ເມືອງໄຊທານີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
8.    ເມືອງສັງທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
9.    ເມືອງປາກງື່ມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.

II.    ເຂດ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈໍານວນ 24 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ
1.    ເມືອງຜົ້ງສາລີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງຂວາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
3.    ເມືອງໃໝ່ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງສໍາພັນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
5.    ເມືອງບຸນເໜືອ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
6.    ເມືອງຍອດອູ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງບຸນໃຕ້ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
III.    ເຂດ 3 ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ
1.    ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງສິງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ  2 ທ່ານ.
3.    ເມືອງລອງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງວຽງພູຄາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງນາແລ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
IV.    ເຂດ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 25 ທ່ານ ຍິງ 9 ທ່ານ
1.    ເມືອງໄຊ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງຫລາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
3.    ເມືອງນາໝໍ້ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
4.    ເມືອງງາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງແບງ  ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
6.    ເມືອງຮຸນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງປາກແບງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
V.    ເຂດ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ
1.    ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
3.    ເມືອງເມີງ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
4.    ເມືອງປາກທາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງຜາອຸດົມ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
VI.    ເຂດ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ ຈໍານວນ 33 ທ່ານ ຍິງ 9 ທ່ານ
1.    ນະຄອນຫລວງພະບາງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງຊຽງເງິນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
`3.    ເມືອງນານ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງປາກອູ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງນໍ້າບາກ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
6.    ເມືອງງອຍ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
7.    ເມືອງປາກແຊງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
8.    ເມືອງໂພນໄຊ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
9.    ເມືອງຈອມເພັດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
10.    ເມືອງວຽງຄຳ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
11.    ເມືອງພູຄູນ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
12.    ເມືອງໂພນທອງ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
VII.    ເຂດ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈໍານວນ 32 ທ່ານ ຍິງ 11 ທ່ານ
1.    ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງຄອບ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
3.    ເມືອງຫົງສາ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງເງິນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
6.    ເມືອງພຽງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
7.    ເມືອງປາກລາຍ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
8.    ເມືອງແກ່ນທ້າວ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

9.    ເມືອງບໍ່ແຕນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
10.    ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
11.    ເມືອງໄຊສະຖານ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
VIII.    ເຂດ 8 ແຂວງຫົວພັນ ຈໍານວນ 29 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ
1.    ເມືອງຊຳເໜືອ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງຊຽງຄໍ້ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
3.    ເມືອງຊ່ອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງຮ້ຽມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
5.    ເມືອງວຽງໄຊ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

6.    ເມືອງຫົວເມືອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງຊຳໃຕ້ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
8.    ເມືອງສົບເບົາ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
9.    ເມືອງແອດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
10.    ເມືອງກວັນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
IX.    ເຂດ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈໍານວນ 25 ທ່ານ ຍິງ 8 ທ່ານ
1.    ເມືອງແປກ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງຄຳ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

3.    ເມືອງໜອງແຮດ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງຄູນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
5.    ເມືອງໝອກ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
6.    ເມືອງພູກູດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງຜາໄຊ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

X.    ເຂດ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 31 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ
1.    ເມືອງໂພນໂຮງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງທຸລະຄົມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
3.    ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງກາສີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງວັງວຽງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
6.    ເມືອງເຟືອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງຊະນະຄາມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
8.    ເມືອງແມດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
9.    ເມືອງວຽງຄຳ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
10.    ເມືອງຫີນເຫີບ ຈໍານວນ  2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
11.    ເມືອງໝື່ນ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
XI.    ເຂດ 11 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈໍານວນ 25 ທ່ານ ຍິງ 8 ທ່ານ
1.    ເມືອງປາກຊັນ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
2.    ເມືອງທ່າພະບາດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
3.    ເມືອງປາກກະດິງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງບໍລິຄັນ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
5.    ເມືອງຄໍາເກີດ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
6.    ເມືອງວຽງທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງໄຊຈໍາພອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
XII.    ເຂດ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈໍານວນ 30 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ
1.    ເມືອງທ່າແຂກ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງມະຫາໄຊ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

3.    ເມືອງໜອງບົກ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.

4.    ເມືອງຫີນບູນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

5.    ເມືອງຍົມມະລາດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

6.    ເມືອງບົວລະພາ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
7.    ເມືອງນາກາຍ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

8.    ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
9.    ເມືອງໄຊບົວທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
10.    ເມືອງຄູນຄໍາ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
XIII.    ເຂດ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈໍານວນ 39 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ
1.    ນະຄອນໄກສອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງອຸທຸມພອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
3.    ເມືອງອາດສະພັງທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງພິນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງເຊໂປນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
6.    ເມືອງນອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງທ່າປາງທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
8.    ເມືອງສອງຄອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
9.    ເມືອງຈໍາພອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
10.    ເມືອງຊົນນະບູລີ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
11.    ເມືອງໄຊບູລີ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
12.    ເມືອງວິລະບູລີ ຈໍານວນ  2 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
13.    ເມືອງອາດສະພອນ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
14.    ເມືອງໄຊພູທອງ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
15.    ເມືອງພະລານໄຊ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

XIV.    ເຂດ 14 ແຂວງສາລະວັນ ຈໍານວນ 28 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ
1.    ເມືອງສາລະວັນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງເລົ່າງາມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
3.    ເມືອງວາປີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
4.    ເມືອງລະຄອນເພັງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
5.    ເມືອງຄົງເຊໂດນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
6.    ເມືອງຕູ້ມລານ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງຕະໂອ້ຍ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
8.    ເມືອງສະໝ້ວຍ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

XV.     ເຂດ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈໍານວນ 35 ທ່ານ ຍິງ 9 ທ່ານ
1.    ນະຄອນປາກເຊ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
2.    ເມືອງໂພນທອງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
3.    ເມືອງຊະນະສົມບູນ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງປາກຊ່ອງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
6.    ເມືອງປະທຸມພອນ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
7.    ເມືອງສຸຂຸມາ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
8.    ເມືອງຈຳປາສັກ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
9.    ເມືອງໂຂງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 0 ທ່ານ.
10.    ເມືອງມຸນລະປະໂມກ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

XVI.    ເຂດ 16 ແຂວງເຊກອງ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານ
1.    ເມືອງທ່າແຕງ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
2.    ເມືອງລະມາມ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
3.    ເມືອງດາກຈຶງ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງກະລືມ ຈໍານວນ 6 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

XVII.    ເຂດ 17 ແຂວງອັດຕະປື ຈໍານວນ 21 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ
1.    ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
2.    ເມືອງໄຊເສດຖາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
3.    ເມືອງຊານໄຊ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງພູວົງ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງສະໜາມໄຊ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

XVIII.     ເຂດ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ
1.    ເມືອງຮົ່ມ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ.
2.    ເມືອງລ້ອງຊານ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
3.    ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
4.    ເມືອງອະນຸວົງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
5.    ເມືອງທ່າໂທມ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.
ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດຂອງການປະກອບສ່ວນທົ່ວພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ປວງຊົນລາວທັງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງທຸກຂັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະບາດກ້າວກ່ຽວກັບວຽກງານການເລືອກຕັ້ງ. ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເຊີດຊູສະຕິຊາດ, ມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ສະໝັກໃຈໄປນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາບຸກຄົນທີ່ມີມາດຖານຄົບຖ້ວນເຂົ້າມາໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເປັນຕົວແທນສິດອຳນາດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ, ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນຖານະເປັນອົງການອຳນາດລັດໜຶ່ງໃນລະບົບການເມືອງຂອງ ສປປລາວ ໃຫ້ນັບມື້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ. ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງທຸກວຽກງານ ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທຸກທົ່ວໜ້າ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຈຸດພິເສດຕົວຈິງ ເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຂະບວນການ ແລະບັນຍາກາດອັນເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ຟົດຟື້ນ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໂດຍພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນ: ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປໃຊ້ສິດຕົວຈິງ ກວມເຖິງ 98,02%, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ອັນສຳຄັນແມ່ນສາມາດເລືອກຕັ້ງໄດ້ ສສຊ ແລະ ສສຂ ຜູ້ທີ່ມີມາດຖານຄົບຖ້ວນໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍຄື: ສສຊ ຈຳນວນ 164 ທ່ານ ຍິງ 35 ທ່ານ ແລະ ສສຂ ຈຳນວນ 492 ທ່ານ ຍິງ 148 ທ່ານ, ດ້ານໂຄງປະກອບແມ່ນຮັບປະກັນມີເພດ, ເຜົ່າຕາມໝວດພາສາ, ດ້ານອາຍຸກະສຽນ ມີທັງຮຸ່ນໜຸ່ມ, ກາງ ແລະ ອາວຸໂສ, ມີຕົວແທນຈາກສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບ.
ໃນສະເພາະໜ້ານີ້, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການວຽກງານໃນບາດກ້າວທີ 4 ເປັນຕົ້ນ: ສຸມໃສ່ສະຫລຸບຕີລາຄາວຽກງານຮອບດ້ານໃນການກະກຽມ, ການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການກະກຽມເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເຊິ່ງຈະເປີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ຄລຊ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ, ກະຊວງ, ອົງການ, ບັນດາແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຮາກຖານບ້ານ ກໍຄືປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທຸກທົ່ວໜ້າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການປະຕິບັດສິດພັນທະຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ບັ້ນເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ມາຍັງບັນດານັກຂ່າວສື່ມວນຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບສະພາບການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງທັນການຕະຫລອດມາ ແລະ ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຈົ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ນຳເອົາຜົນສຳເລັດຂອງການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ໄປເຜີຍແຜ່ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງອີກດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ມາ: ສະພາແຫ່ງຊາດ