loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ເຊກອງ ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນແຂວງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ກ.ພ. 3, 2023 | ເຂດ 16 ເຊກອງ

         ທ່ານ ວົງດາໄລ ທັດບົວລະພາ ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ເຊກອງ ຕາງໜ້າແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ຶອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນ:
1. ການຄຸ້ມຄອງລາຄາການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງບໍລິໂພກ, ອຸປະໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເຖິງວ່າຜ່ານມາ ພັກ-ລັດ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂ, ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຍັງມີລາຄາສູງຂຶ້ນຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງ ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
2. ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ແລະ ຕະຫຼາດສົດຂອງແຂວງ ຜ່ານມາມີຫາງສຽງວ່າການເກັບ ຂີ້ເຫຍື່ອ, ເກັບຄ່າປີ້ລົດຢູ່ຕະຫຼາດ, ເກັບຄ່າສະຖານທີ່ບ່ອນຄ້າຂາຍແພງ, ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ແຂງກະດ້າງ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ.
3. ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນບາງໂຄງການຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ເປັນຕົ້ນການສະຫຼຸບວຽກທີ່ທາງໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາກສະໜາມ ຍັງມີການປະເມີນ ແລະ ຕົກລົງ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັນຮັບຮອງ 100% ແຕ່ການນໍາໃຊ້ບໍ່ໄດ້ດີເຊັ່ນ: ນໍ້າລິນ, ຊົນລະປະທານ, ໂຄງລ່າງຕ່າງໆ, ການລົງທຶນຫຼາຍ ຜົນໄດ້ຮັບໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
4. ການບໍລິການໂຮງໝໍຂອງລັດຂາດຢາປິ່ນປົວພະຍາດ, ພະນັກງານໃຊ້ບັດ ອປລ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຊື້ຢາທາງນອກ ເພື່ອມາປິ່ນປົວ, ແຕ່ຍັງຫັກຄ່າປະກັນສັງຄົມ 8% ປົກກະຕິ, ສະເໜີໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ, ແກ້ໄຂໂດຍໄວ.
5. ວຽກງານສຶກສາຄູສອນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກບໍ່ພຽງພໍ ຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຄູອາສາມາຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ, ການຮຽນການສອນ ບໍ່ທັນປົກກະຕິ, ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ, ຕົວຊີ້ວັດຍັງບໍ່ທັນບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ນັກຮຽນ ມໍຕົ້ນ, ມໍປາຍທີ່ ປະລະການຮຽນ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງລະມາມ ແລະ ທ່າແຕງ.
6. ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ວ່າດ້ວຍແຮງງານໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເຄື່ອນໄຫວ ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທຳມາຫາກິນ ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງຕິດຕາມ, ກວດກາ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງບໍລິສັດ, ໂຮງງານຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.
7. ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມຜ່ານມາ ເຖິງວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ຄືສັງຄົມ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແຕ່ເຫັນວ່າປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງ ຂວາງ ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ: ຢາເສດຕິດ, ສາສະໜາ, ຂີ້ລັດງັດແງະ. ສະເໜີທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຈົ່ງພ້ອມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ, ຂັ້ນເທິງຄວນສຸ່ມງົບປະມານໃສ່ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
8. ຕໍ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ການຮັກສາຄວາມສະອາດງາມຕາໃນຕົວເມືອງ, ຕະຫຼາດ, ເສັ້ນທາງຫຼວງ, ຍັງມີປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊະຊາຍ.