loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເສື່ອມເພາະຄວາມຮູ້ ຫຼື ເສື່ອມຍ້ອນກິເລດ…?

​ພ.ຈ. 10, 2023 | ຮຽນຮູ້ຄຳສັບກົດໝາຍ

ດັ້ນກີບເມກ
ຄົນເຮົານັ້ນມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບວິທີການດຳເນີນຊີວິດ-ໜ້າທີ່ວຽກງານ ບາງຄົນເສື່ອມ ຫຼື ຈະເລີນ ກໍເພາະມີຄວາມຮູ້-ປັນຍາ ແຕ່ຂາດຄຸນນະທຳ ຫຼື ລະເມີດສິນທຳ ຜິດຮີດຄອງປະເພນີເຂົ້າທຳນອງທີ່ວ່າ: ຮູ້ໝົດ ແຕ່ໃຈອົດບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມາຈົບລົງທີ່ໃຈໄຝ່ຫາ ຫຼື ປາຖະໜາດ້ວຍໃຈ ມາສະໜອງຕອບຄວາມຢາກທັງກິເລດ ແລະ ຕັນຫາ ທີ່ຝັງເລິກໃນຈິດໃຈ ທັງໆທີ່ຮູ້ຄາດການລ່ວງໜ້າໄດ້ວ່າຜົນລັບຈະເກີດຕາມມາແບບໃດ!
ຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ບາງຄົນເຮັດວຽກເກັ່ງ ຫຼື ສາມາດເປັນຜູ້ນຳຄົນ-ນຳໜ່ວຍງານອົງການໄດ້ດີ ແຕ່ພໍເຖິງເວລາເສື່ອມຊາຕາຂາລົງກໍຂາດສະຕິຄວບຄຸມ ເລີຍປະປ່ອຍໄປຕາມກິເລດຕັນຫາ ຊີ້ສັ່ງບັນຊາລະເມີດລະບຽບ-ຮີດຄອງ ຈົນໃນທີ່ສຸດພາໃຫ້ຊີວິດຫຼົ້ມ ຈັ້ງທ່າບໍ່ໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງຕົວລະຄອນ ໂຈໂສ ໃນສາມກົກຄັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ ໂຈໂສ ທີ່ເຈນຈັດຮູ້ໂລກ-ຮູ້ຄົນ ໄດ້ນຳທັບໄປບຸກຕີ ຕຽວສິ້ວ ຈົນເຂົາຍອມຍົກເມືອງໃຫ້ຄອບຄອງຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພາະຕີທັບຈັບເສິກເກັ່ງ ເປັນຈອມທັບກໍເກັ່ງ ແຕ່ມາຕົກມ້າຕາຍໃນສະໜາມຮັກຫົວໃຈໄຝ່ປາຖະໜາແມ່ໝ້າຍຜົວຕາຍເປັນອາຂອງ ຕຽວສິ້ວ, ໂຈໂສ ວາງແຜນກັບອອກນອກເມືອງ ສັ່ງທະຫານປຸກກະທ້ອມຮັກເສບກາມຢ່າງເມົາມັນ ໃນທີ່ສຸດກຸ່ມເຈົ້າເມືອງ ຕຽວສິ້ວ ກໍວາງແຜນບຸກຕີເຂົ້າຟາດຟັນ ຕອນ ໂຈໂສ ກຳລັງເມົາມັນໃນລົດກາມມາລົມຢູ່ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຫອບສັງຂານຫຼົບໜີເກືອບເອົາໂຕບໍ່ລອດ ເສຍໄຊແກ່ສັດຕູຄືນ, ໂຈໂສ ສູນເສຍລູກຊາຍກົກເປັນທີ່ຮັກຍິ່ງຄື ໂຈງັ້ງ ແລະ ເສຍຕຽນອຸຍ ທະຫານເກັ່ງຄຽງຂ້າງ ແລະ ອີກຫຼາຍຄົນທີ່ສຳຄັນແກ່ກອງທັບ, ບົດຮຽນເຈັບແສບຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງເກີດຄຳຖາມຕາມມາວ່າ ຄົນລະດັບ ໂຈໂສ ນັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍບໍ່ ຜົນເສຍຈະຕາມມາ ຂະໜາດວ່າຄົນທຳມະດາຢ່າງພວກເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍ ຍັງອາດເຄີຍຜ່ານຄວາມຜິດພາດແບບນັ້ນມາແລ້ວ!
ສັງລວມໄດ້ວ່າ: ຄົນເຮົາເຖິງຈະເກັ່ງກ້າເປັນຈອມທັບໄດ້-ຮູ້ໂລກ ແຈ່ມແຈ້ງ ແຕ່ກໍຜ່າຍແພ້ໄດ້ຄືກັນ ໃນສະໜາມຮັກຂອງຫົວໃຈນັ້ນ ເພາະໃຈຄົນຜ່າຍແພ້ແກ່ຄວາມໂລບ-ກິເລດ ແລະ ຕັນຫານີ້ເອງ!