loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ອົບຮົມການເປັນຄູເຝິກການນໍາໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ມ.ສ. 10, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) – ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ), ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ) ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໃນວຽກງານຕົວຈິງ; ເພື່ອປັບປຸງການສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ, ຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ເພື່ອເຝິກອົບຮົມວິທີນໍາໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສພຂ) ໃຫ້ກາຍເປັນຄູເຝິກທີ່ສາມາດເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາວິທີ ນໍາໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງການຈັດຕັ້ງ, ທ້ອງຖິ່ນຮາກຂອງຕົນ ທັງປະກອບສ່ວນປັບປຸງເນື້ອໃນ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການເປັນຄູເຝິກການນໍາໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ພະ ນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 7 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ໄຊສົມບູນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-10 ເມສາ 2024 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສິນທະລາ ຫຼ້າສຸກສະໄໝ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ; ມີທ່ານ ຄຳແທ່ນ ວິລະກຸນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ, ບັນດາທ່ານເລຂາທິການ-ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າສູນ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການພາຍໃນສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍສຳມະນາກອນຈາກບັນດາກົມ-ສູນພາຍໃນ ສພຊ ແລະ ສພຂ 7 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີວິທີການສະໝັກການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຊອກຫາເອກະສານ ແລະ ນິຕິກຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາອົງການລັດ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຖາມ-ຕອບຢ່າງກົງໄປກົງມາ ທັງໄດ້ລົງທະບຽນສະໝັກເຂົ້ານຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ທົດລອງນຳໃຊ້ຕົວຈິງໃນການເຂົ້າລະບົບ ແລະ ຊອກຄົ້ນບັນດາເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ, ວິທີບຳລຸງຮັກສາລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ເພື່ອຈະສືບຕໍ່ນຳເອົາບົດ ຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ໄປເຝິກຕໍ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຂົງເຂດຂອງຕົນ ສາມາດຮັບປະກັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ແກ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ.
(ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)