loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຢູ່ເມືອງລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ

ກ.ຍ. 4, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 1 ກັນຍາ 2023 ນີ້ ທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນມານີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງລອງ ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ lX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ ll ທັງໝົດ 4 ຈຸດຄື ບ້ານໜອງຄໍາ, ບ້ານປ່າຄາ, ບ້ານດອນແຍງ ແລະ ສະໂມສອນເມືອງ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງມີບັນທ່ານຄະນະນຳຂອງເມືອງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອະດີດການນໍາຂອງເມືອງ, ອະດີດພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສ, ບຳນານ, ພະນັກງານລັດຖະກອນອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຄະນະພັກຮາກຖານກຸ່ມບ້ານ, ນາຍບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 690, ຄົນ, ຍິງ 197 ຄົນ.

 

 

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ເປັນຕົ້ນໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023; ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2040; ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030; ບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມ; ບົດລາຍງານການປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ 4 ສະບັບ; ບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະ 2 ກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນ, ແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX; ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈໍານວນ 10 ສະບັບ ຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ມີ 4 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 6 ສະບັບ.

ພ້ອມນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງລອງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນຂອງແຂວງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກາງສະໄໝ (2021-2023), ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023; ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກາງສະໄໝ (2021-2023), 06 ເດືອນຕົໍ້ນປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທ້າຍສະໄໝ (2023-2025), 06 ເດືອນທ້າຍປີ2023 ຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ກາງສະໄໝ 5 ປີ (2021-2023); ໄລຍະແຕ່ກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຫາກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ5 ແລະ ທິດທາງແຜນການທ້າຍສະໄໝ (2023-2025); ແຜນການຮອດກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຊຸດທີ II ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ; ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຍັງໄດ້ສະເໜີຫາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບ້ານ ເປັນຕົ້ນ ເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຢາງພາລາ, ການຈັດສັນທີ່ດິນທໍາການຜະລິດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ

ໂດຍ ນາງ ອໍາພອນ ສີປະເສີດ