loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເປີດປະຕູຮັບແຂກ

ທ.ວ. 22, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

ດັ້ນກີບເມກ
ຂຶ້ນຊື່ວ່າການໄປຫາມາສູ່ຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ຫຼື ວ່າທ່ອງທ່ຽວໄປມາຂຶ້ນເໜືອລົງໃຕ້ ຍ່ອມໄດ້ພົບພໍ້ສິ່ງທີ່ປາຖະໜາ ແລະ ບໍ່ປາຖະໜາ ເຊິ່ງສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເຈົ້າຂອງບ້ານເຮືອນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນວິທີຄິດ-ວິທີຕ້ອນຮັບ ດ້ວຍການສຳຫຼວດກວດກາ ລູກບ້ານຫຼານເມືອງ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ນໂຕ ປັບປ່ຽນ ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມໂຕໃຫ້ສະອາດຈົບງາມ ໝາຍຄວາມວ່າຄົນກັບຄົນ ຄົບກັນ ກໍຕ້ອງຢາກເຫັນສິ່ງສະອາດງາມຕາ.
ການຕ້ອນຮັບແຂກມີຫຼາຍແບບ ທັງເຈົ້າພາບກຽມຕ້ອນຮັບ ໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນ ເນັ້ນຄວາມສະອາດ-ການຈັບຈ່າຍຊື້ຂາຍກໍຕ້ອງຮັບປະກັນລາຄາ ຍຸຕິທຳ ບໍ່ສວຍໂອກາດ ແລະ ທີ່ພັກນອນ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ກິນດື່ມກໍຕ້ອງໄດ້ສ່ອງແສງ ກວດກາໃຫ້ເຂົ້າໃຈກັນທົ່ວເຖິງ, ການທ່ອງທ່ຽວ-ຄົບຄ້າສະມາຄົມ ລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນບໍ່ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ເຈົ້າບ້ານ (ເຈົ້າພາບ) ເທົ່ານັ້ນ ກະກຽມຕ້ອນຮັບ ແຕ່ແຂກຜູ້ມາທ່ຽວ-ມາພັກທັງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຍາວນານ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເຖິງ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງເຈົ້າພາບ ໝາຍຄວາມ ວ່າບໍ່ເອົານິໄສເດີມໄປນຳໃຊ້ກັບຄົນບ້ານອື່ນ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ການຈັດຕັ້ງເຫັນ ວ່າຕ້ອງໄດ້ເຂັ້ມແຂງແຈ້ງເຕືອນວ່າ ລະບຽບ-ຮີດຄອງປະເພນີເຮົາປະຕິບັດກັນ ແນວໃດ? ການເປີດບ້ານຮັບແຂກຈຶ່ງເລັ່ງທວງໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ທຸກຄົນບໍ່ເຮັດນິໄສຕາມໃຈ ເຫັນແຕ່ແກ່ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງພາບພົດ-ກຽດສັກສີໜ້າຕາຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ, ເວລາສະມາຊິກເຈົ້າຂອງບ້ານ-ເຈົ້າຂອງປະເທດເຮັດອັນໃດຜິດພາດ ບໍ່ສະອາດງາມຕາ ພາໃຫ້ເສຍໜ້າຄົນທັງ ປະເທດ ເຂົ້າທຳນອງປາໂຕດຽວເນົ່າໝົດຂ້ອງ.
ການຮັກສາລາຍໄດ້ດ້ານທ່ອງທ່ຽວ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສະອາດຈົບງາມ-ກິລິຍາມາລະຍາດ ການຕ້ອນຮັບໃຫ້ແຂກປະທັບໃຈ ແລະ ສຳຄັນ ຕາມມາກໍແມ່ນການໃຊ້ຈ່າຍ-ລາຄາສິນຄ້າໃຫ້ຍຸຕິທຳ ບໍ່ສວຍໂອກາດໂກງແຂກ, ຖ້າເຂົາບໍ່ປະທັບໃຈເຂົາກໍຫາຍໜ້າເຮົາຕ້ອງຄິດໃຫ້ຍາວໄກ.