loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຂ

ສ.ຫ. 28, 2023 | ເຂດ 16 ເຊກອງ

         ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ ຊຸດທີ II ພາກບ່າຍ ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2023, ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ໃນຫລາຍປະເດັນ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂບັນຫາລາຄາສິນຄ້າແພງ, ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
          ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ປະສານສົມທົບ, ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ໂດຍສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ; ສືບຕໍ່ດຶງດູດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ແຂງແຮງ; ເຂັ້ມງວດໃນການຄວບຄຸມ, ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າສິນຄ້າສະບງຽອາຫານ, ສິນຄ້າທີ່ກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; ຄຸ້ມຄອງການຊື້-ຂາຍເງິນຕາໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້; ສົ່ງເສີມການເກັບລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; ຄົ້ນຄວ້າອອກນິຕິກໍາທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດກາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຂະແໜງການຄື: ທະນາຄານ, ການເງິນ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ; ຊຸກຍູ້ບໍລິສັດທີ່ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ບໍລິສັດລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕ້ອງໄດ້ນໍາເງິນຕາເຂົ້າປະເທດ ແລະ ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
          ທ່ານເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ ເປັນວຽກບຸລິມະສິດທີ່ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕະຫລອດມາ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດທີ່ຈໍາເປັນ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສືກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ, ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, ຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ.