loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້.

ທ.ວ. 12, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ວັນທີ 8 ທັນວາ 2023 ນີ້, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້, ນໍາໂດຍທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ງອນວັນຄໍາ ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີປະທານຄະນະກຳມະການ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ, ຄະນະທິມງານ ແລະ ມີຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາທ່ານຄະນະນໍາເມືອງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ສະພາບລວມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ການຊອກຄົ້ນ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ໂຮງງານຂົບຫີນ ເປັນຄືແນວໃດ, ມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວໃດ; ການຂົນສົ່ງອອກແຮ່ທາດ, ບັນດາບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຂັນເມືອງຄືແນວໃດ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໄດ້ກວດກາການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດຄືແນວໃດ; ກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍາກັບການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານກິດຈະການແຮ່ທາດຢູ່ຂັ້ນເມືອງມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວໃດ; ການປະຕິບັດພັນທະທາງການເງິນ ຕາມມາດຕາ 72;73 ແລະ 74 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ບັນດາບໍລິສັດໄດ້ປະຕິບັດຄືແນວໃດມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວໃດ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ.
ຈຸດປະສົງຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຍົກສູງພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຂອງຄະນະກຳມະການ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ, ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ກຳໄດ້ສະພາບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆຕໍ່ລັດຖະບານ, ຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ, ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ກໍ່ຄືຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ; ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະທິມງານໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງຢູ່ບໍລິສັດສາລິກາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈໍາກັດ ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດບາຣິດ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍອ່ອນ ແລະ ບໍລິສັດຊີມັງອຸດົມໄຊ ຈຽງເກີ້ຈໍາກັດ ຢູ່ບ້ານນາທົ່ງ. ພາບ/ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.