loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮຽບຮຽງເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງກຳມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

ມ.ສ. 5, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກຳມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ສະໜອງຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ກຳມະການ ແລະ ວິຊາການຂອງກຳມາທິການ; ເພື່ອກວດກາຜ່ານເນື້ອໃນຮອບດ້ານຂອງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ສຳເລັດ ກ່ອນນຳໄປຜ່ານກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງທາບທາມຄຳເຫັນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ 4/2023; ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຽນປຶ້ມຄູ່ມືຕົວຈິງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມກອບກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້.
ກອງປະຊຸມກວດກາຮຽບຮຽງເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງກຳມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2023 ຢູ່ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ ຮອງປະທານ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍນັກຄົ້ນຄວ້າຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄະນະກວດແກ້ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຄະນະເສດຖະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ໃນທີ່ປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ 3 ຫົວຂໍ້ຄື: ປະສິດທິພາບການລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທາງດ້ານມະຫາພາກ; ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ງົບປະມານ ຕໍ່ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ການປະເມີນຜົນນະໂຍບາຍເງິນຕາຕໍ່ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມື ກົນໄກ ແລະ ຫຼັກການພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ.
ກອງປະຊຸມຈະຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນໃສເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມອື່ນໆຕື່ມອີກ ແລະ ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເຖິງວັນທີ 7 ມີນາ 2023 ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)